От няколко хилядолетия насам човечеството знае, че Земята е кръгла. Въпреки това в онлайн пространството, а и не само съмишленици се събират, за да оспорят "конспирацията", че Земята е сферично тяло. Това течение набира скорост и става все по-популярно.

Ако искате да оборите някой твърдоглав приятел или да блеснетe със знания в компанията, ето ви десет начина, по които до докажете, че Земята е кръгла.

1. Луната

Сега, когато човечеството знае с положителност, че Луната не е парче сирене или игрив бог, явленията, които я придружават (от месечните цикли до лунните затъмнения), са добре обяснени. Това обаче е било загадка за древните гърци. В стремежа им към познание те правят няколко проницателни наблюдения, с които помагат на човечеството да разбере формата на нашата планета.

Аристотел (който прави доста наблюдения за сферичната природа на Земята) забеляза, че по време на лунни затъмнения (когато орбитата на Земята я постави директно между Слънцето и Луната, създавайки сянка в процеса), сянката на повърхността на Луната е кръгла. Тази сянка е на нашата планета и дава чудесна представа за сферичната форма на Земята.

Тъй като земята се върти (ако имате съмнение, вижте експеримента "махало на Фуко" за доказателство), постоянната овална сянка, която се появява при всяко лунно затъмнение, доказва, че Земята е не само кръгла, но и сферична и отвъд всякакво съмнение не е плоска.

2. Корабите и хоризонта

Ако сте били на пристанище скоро или просто сте се разхождали по крайбрежната улица и сте гледали свободно към хоризонта, може би сте забелязали един много интересен феномен: приближаващите се кораби не просто се появяват на хоризонта (както би трябвало да бъде, ако Земята е плоска), а изглежда, че „излизат“ от морето.

Но вие казвате - корабите не се потапят и не изплуват, когато се доближават до нашия хоризонт (освен в „Карибски пирати“, но приемаме, че това е плод на въображението на сценариста). Причината, поради която корабите се появяват, като че „излизат от вълните“, е, защото Земята не е плоска: тя е кръгла.

Представете си, че една мравка се движи по повърхността на портокал. Ако погледнете портокала отгоре, ще видите, че тялото на мравката бавно се издига от „хоризонта“ поради кривината на плода. Ако направите същия този експеримент с мравка, която върви по дълъг прав път вместо по кръгъл обект, ефектът ще се промени: мравката би се „материализирала“ бавно (в зависимост от това, колко добро е зрението ви).


3. Различни звездни съзвездия

Това наблюдение първоначално е направено от Аристотел (384-322 г. пр.н.е.), който обявява, че Земята е кръгла, съдейки по различните съзвездия, които виждаме, докато се отдалечаваме от екватора.

Връщайки се от Египет, Аристотел отбелязва:“Има звезди, които се виждат в Египет и... Кипър, които не се виждат от северните райони“. Този феномен може да се обясни само ако хората гледат звездите от кръгла повърхност, продължава Аристотел, твърдейки, че сферата на Земята „няма голям размер, защото в противен случай ефектът от толкова лека промяна на мястото не би бил очевиден“.

Колкото по-далече отивате от екватора, толкова по-далеч „познатите“ ни съзвездия отиват към хоризонта, за да бъдат заменени от други звезди. Това нямаше да се случи, ако светът беше плосък.

4. Сенки и пръчки

Ако забучите пръчка в земята, тя ще хвърли сянка. Сянката се движи с течение на времето (какъвто е принципът за древните слънчеви часовници). Ако светът беше плосък, тогава две пръчки на различни места щяха да хвърлят една и съща сянка. Hо те не го правят. Това е така, защото Земята е кръгла, а не плоска.

Ератостен използва този принцип за прецизно изчисляване на обиколката на Земята.

5. По-далече от по-високо

Представете си, че стоите в една равнина и гледате напред към хоризонта. Напрягате очите си, вадите любимите си бинокли и се взирате през тях.

А сега си представете, че се качвате на най-близкото дърво - колкото по-високо, толкова по-добре (само внимавайте да не изпуснете биноклите и да ги счупите!). После погледнете отново, свийте очите си и погледнете през бинокъла към хоризонта.

Колкото по-нагоре се изкачвате, толкова по-надалеч ще виждате. Обикновено свързваме това с наличието на физически препятствия - като факта, че къщи или други дървета възпрепятстват нашето виждане и катерейки се нагоре, имаме ясен поглед. Това обаче не е истинската причина. Дори и да стоите на напълно ясна равнина, без препятствия между вас и хоризонта, ще видите много по-далеч от по-голяма височина, отколкото от земята.

Това явление е свързано с кривината на Земята и нямаше да се случи, ако тя беше плоска.

6. Пътувайте със самолет

Всеки от нас е пътувал със самолет. При пътувания на дълги разстояния бихте могли да забележите два интересни факта за самолетите и Земята:

- Самолетите могат да пътуват в относително права линия за много дълго време. Също така могат да обикалят Земята, без да спират.
 - Ако погледнете през прозореца по време на трансатлантическия полет, през по-голямата част от времето можете да видите кривата на Земята на хоризонта. Най-добрият изглед на кривината е от Конкорд, но самолетът направи прощалния си полет през 2003 г. С нетърпение ще чакаме снимки от самолета Virgin Galactic - хоризонтът трябва да изглежда абсолютно извит, какъвто всъщност е от разстояние.

7. Погледнете към други планети

Земята е различна от другите планети, това е вярно. В края на краищата на нашата Земя има живот и все още не сме намерили други планети с подобни условия. Все пак има определени характеристики, които всички планети притежават, и ще бъде съвсем логично да се предположи, че ако всички планети се "държат" по определен начин или показват определени характеристики - особено ако тези планети са на различни места или са създадени при различни обстоятелства, то нашата планета е същата.

С други думи: ако толкова много планети, създадени на различни места и при различни обстоятелства, показват едни и същи свойства, вероятно е собствената ни планета да има същото това свойство. Всички наши наблюдения показват, че другите планети са сферични (и тъй като знаем как са създадени, също е очевидно защо те приемат тази форма). Освен ако нямаме много добра причина да мислим друго (каквато нямаме), нашата планета вероятно е същата.

През 1610 г. Галилей Галилей наблюдавал как спътниците на Юпитер се въртят около него. Той ги описва като малки планети в орбита около по-голяма планета - описание (и наблюдение), което Църквата трудно приема, тъй като оспорва геоцентричния модел, който предполага, че всичко се върти около Земята. Това наблюдение също така показва, че планетите (по-късно биват наблюдавани Нептун и Венера) са всички сферични и всички орбитират около Слънцето.

Съществуването на една плоска планета (нашата или всяка друга планета) би било толкова невероятно твърдение, че ще постави под въпрос всичко, което знаем за това, как планетите се формират. Това не само би променило всичко, което знаем за образуването на една планета, но и за формирането на звезда (нашето Слънце би трябвало да се „държи“ по различен начин, за да се приспособи към теорията за плоската земя) и това, което знаем за скоростите и движението в Космоса (като орбитата на планетите и влиянието на гравитацията). Накратко ние не само подозираме, че нашата планета е сферична. Ние го знаем.


8. Наличието на часови зони

Времето в София в момента, в който е написан текстът, е 12:00 часа на обяд. Слънцето е в средата на небето. В Феърбанкс, Аляска е 1:00 часа вечерта, малко след полунощ, а от слънцето няма и помен. Повече от 13 часа напред.

Във Вашингтон е 5 часа сутринта. Там залезът отдавна си е отишъл - толкова отдавна, че слънцето скоро ще се издигне отново за началото на новия ден.

Това може да бъде обяснено само ако светът е кръгъл и се върти около собствената си ос. В определен момент, когато слънцето грее в една част на земята, обратната страна е тъмна и обратно. Това дава възможност за времеви разлики и часови зони, по-специално такива, които са по-големи от 12 часа.

Освен това, ако слънцето беше „прожектор“ (насочен така, че светлината да грее само на определено място) и светът беше плосък, щяхме да виждаме слънцето, дори и то да не грее върху нас. По същия начин можете да видите светлината, осветяваща сцената в театъра, въпреки че вие - публиката - седите в тъмното. Единственият начин да се създадат две ясно разграничени часови зони, където има пълна тъмнина в едната, докато в другата има светлина, е ако светът е сферичен.

9. Притеглянето на гравитацията

Ето един интересен факт за масата: привлича нещата към себе си. Силата на привличане (гравитация) между два предмета зависи от тяхната маса и разстоянието между тях. Просто казано, гравитацията ще стигне до центъра на масата на обектите. За да намерите центъра на масата, трябва да разгледате обекта.

Помислете за една сфера. Тъй като една сфера има последователно еднаква форма, без значение къде върху нея се намирате, под вас има точно същото количество сфера. (Представете си, че една мравка се разхожда по кристална топка. От гледна точка на насекомото единствената индикация за движението е фактът, че мравката движи краката си - формата на повърхността няма да се промени изобщо). Масата е в центъра на сферата, което означава, че гравитацията ще издърпа всичко на повърхността на сферата право надолу към центъра на сферата. Това ще се случи без значение къде се намира обектът.

Помислете за плоска равнина. Центърът на масата на плоската равнина е в центъра ѝ, така че силата на гравитацията ще издърпа всичко от повърхността към средата на равнината. Това означава, че ако застанете на ръба на самолета, гравитацията ще ви дърпа към средата на самолета, а не право надолу, каквото е усещането, когато стоите на земята.

10. Изображения от Космоса

През последните 60 години на изследване изпратихме в Космоса спътници, сонди и, разбира се, хора. Някои от тях се върнаха, някои от тях все още плават през Слънчевата система (и почти отвъд нея), а много предават невероятни образи на нашите приемници на земята. Във всички тези снимки Земята е… сферична. Изкривяването на Земята също е видимо в многото снимки, направени от астронавти на Международната космическа станция.

Още от HiComment