В Харвард създадоха устройства, използващи диамантени наножици. Откритието има потенциала да превърне квантовите технологии в реалност. Оказва се, че в сърцевината на диамантите се намират т.нар. цветни центрове, които излъчват и поглъщат фотони. Потокът излъчени фотони може да се използва като средство за пренос на информация. Единственият проблем е как да се контролира процесът и да се осигури връзка между „наносвета на цветния център и макросвета на оптичните влакна и лещите,” разказва Марко Лонкар, ръководителят на екипа зад откритието. Решението се оказва изработката на диамантени наножици, във всяка от които е вложен по един цветен център. Устройство, изградено от тези елементи, може да направи цветния център по-ярък и по-чувствителен. Така значително се повишава контрола върху потока фотони. Революционното при откритието е, че харвардската технология може лесно да бъде произвеждана масово и влагана в други наномашини.

Тагове: