Тяхното име е PAIR, или People + AI Research Initiative. Проектът е на Google и цели да разработи инструменти с отворен код, които да позволяват достъпа на човек до изкуствения интелект (AI), а също да подсигурят ползите от AI технологията, така че тя да бъде с фокус човешкото благоденствие.

На сайта си от инициативата казват: „В PAIR сме посветени на развиване на изследванията и дизайна на AI системи, фокусирани върху човека. Интересуваме се от целия спектър човешки взаимодействия с машинната интелигентност, от работата на инженерите с нея до човека, който я ползва ежедневно“. Инициативата е водена от учените от Google Brain - Фернанда Виегас и Мартин Уотънбърг, както и още 12 членове на екип, които ще работят извън Google по проекта.

Мисията на PAIR звучи подозрително близо до тази на Partnership of AI, която е колаборация между Facebook, Microsoft, IBM и Amazon. Целите им са много подобни: отворени платформи за изследване и прозрачност в AI откритията, с насоченост към добруването на човека.