На провежданата в момента в Лос Анджелис конференция - Siggraph 2012, инженери от Технологичният институт в Масачусет, представиха нова технология за създаване на триизмерно изображение - без специални очила. Смисълът на идеята се състои в използването на няколко оптични слоя и специална обработка на картината. В продължение на една секунда, на екрана се създават 4 изображения наведнъж, насложени относително едно върху друго, въз основа, на което се получава и обемният ефект.

Засега прототипът работи само със статични изображения, но в перспектива, при използването на три LCD матрици е възможно създаването на четири изображения вътре във всеки кадър. Освен това, на този етап параметрите относно яркостта и контрастът позволяват гледане само в затъмнена стая.