Безопасното и екологично добиване на енергия - това един от ключовите въпроси пред енергетиката в нашето съвремие. Наскоро приключиха плановете за разработването на първия в света ториев ядрен реактор, като се очаква да бъде пуснат в действие през 2016 година. За разлика от съвременните електростанции, които използват уран, ториевите заводи няма да използват материал, който е взривоопасен. Торият е по-богат от урана, така че и транспортирането му ще е по-евтино. Безопасният материал може да се доставя на далеч по-ниска цена, но всъщност най-важното е самата безопасност, която се явява най-скъпата при строителството на съвременните атомни електростанции. От друга страна, ториевият реактор не изисква специални контейнери, като последните може да бъдат създадени в обикновени условия.

 

Предлаганият ториев реактор ще работи самостоятелно без необходимост от постоянно наблюдение. Теоретично е необходимо да бъде проверяван веднъж на четири месеца. Плановете засега включват изграждането на 300 мегавата реактор към 2016, който ще работи повече от 100 години. Енергийната програма на Индия съобщава, че към 2050 година* 30 процента от енергията ще се произвежда с помощта на ториевите атомни реактори.  

*Корекция: сгрешена година -сменена 2015