Сделката за потребителския бизнес на IBM се оказа особено успешна за Lenovo. За няколко години компанията се превърна в лидер при PC-тата, основна роля за което имат силните продуктови линии, наследени от IBM. Lenovo прави поредната крачка към придобиване на IBM.

Наскоро двете компании обявиха, че Lenovo купува бизнеса с x86-базирани сървъри на IBM срещу 2.3 милиарда долара. Последната ще продължи да разработва софтуер за системите, но 7500-те служители в отдела преминават към дивизиите на Lenovo. Все още не е ясно дали ще се наложи преместване на служителите извън САЩ, но предполагаме, че Lenovo ще осигури максимално плавен преход.

Според някои анализатори Lenovo обмисля да купи целия бизнес на IBM. Вярвате ли, че това ще се случи?