Любомир Николаев Ваньов е възпитаник на МГ Видин, а после – на ФМИ, Софийски университет. В момента е главен технологичен директор на Shkolo.bg – проект, чиято цел е да прекрати завинаги хартиената бумащина в училищата, заменяйки я с изцяло дигитализирана система, изпълняваща същата функция – но много по-добре. Ето какво си говорихме с Любо относно това какво е да си предприемач в България, как се преодоляват трудностите, колко е важно да имаш добър екип и какво наистина променя Shkolo.bg в света.

Koга усети за пръв път предприемаческата искра и как реши да последваш импулса за това да създадеш собствен продукт?

Спокойно мога да кажа, че предприемаческата искра я усетих преди повече от 10 години, а решението да я следвам беше едно от лесните. Защото си давам сметка, че един предприемач, особенно в началото, трябва да инвестира много от времето си в компанията. Затова реших, че е по-добре тази инвестиция да я направя колкото се може по-рано, за да мога на по-късно, когато създам семейство, да се фокусирам върху него.
Откакто се помня съм опитвал да правя бизнес под някаква форма. Първите предприемачески искри усетих още като ученик. Оттогава датират и първите ми бизнес начинания. Иначе първият софтуерен продукт, който създадох, беше електронен дневник и току-що бях завършил 12 клас. Година по-късно го продадох, защото успях да идентифицирам проблеми, които не мога да реша с наличните ресурси. Около 2 години след това създадох друг продукт - за складовите наличности в училищата. От него обаче си извадих други много важни поуки от бизнес гледна точка. И няколко години по-късно се появи Shkolo.

Част от екипа на Shkolo.bgЧаст от екипа на Shkolo.bg

Как ти хрумна идеята за Shkolo.bg и кога направи първите крачки за осъществяването на проекта? 

Shkolo е естественото продължение на предишните ми няколко проекта в образователната сфера. Просто преди две години с Миро, с който се познаваме от малки – и двамата сме участвали в предходните проекти – пък и двамата сме учителски чеда, седнахме и си казахме, че образователната система има нужда от качествен софтуер. Вече бяхме идентифицирали основните проблеми и преценихме, че имаме експертизата в тази сфера и мотивацията да ги решим. Първата стъпка беше да сформираме екип, защото който и каквото да говори, бизнес без добър екип не се прави. След сформирането на екипа започна писането на софтуера и търсене на училища партньори за разработката и получаване на обратна връзка. 

С какви пречки се сблъскваше в началото? 

Пречките не бяха толкова много, защото имахме опит в тази сфера. Благодарение на експертизата, която бяхме придобили през годините, бяхме наясно какво трябва да се случи. Също така знаехме, че това няма да е лек и бърз процес. От втория продукт, който правих за училищата, вече имахме модул “Склад” и решението беше лесно: „Дневник“. Имахме знанията какво трябва да се случи, имахме и партньорите, които ни помогнаха допълнително. Постепенно се появиха и другите модули след проучване и желание на училищата, с които работим. Платформата расте със всеки изминал ден. Всичко това се случва благодарение на нашите партньори, които виждат добавената стойност  на продукта и искат все повече улесния за тях. 

Любомир Ваньов, главен технически директор на Shkolo.bgЛюбомир Ваньов, главен технически директор на Shkolo.bg

Как се възприема  от обществото дигитализирането на съвременните училища, отвъд хартията и бумащината?

Интересът определено нараства, въпреки че се опитваме да променим най-консервативния сектор. Просто технологиите последните 10 години навлязоха много в нашия живот и то във всяка сфера. Хората усещат удобствата и добавената стойност от технологиите, точно затова нараства интересът към дигитализацията. Техниката не е на онези високи цени, като преди години. Тя е лесно достъпна на ниски цени. Това допринася много за дигитализацията.

Дигитализацията в училищата е едно естествено развитие на нещата. 

Няма как всички сектори леко-полека да се дигитализират и училището да остане зад влака. Разбира се, първо започна дигитализацията в бизнеса, защото те по-рано разбраха добавената стойност на технологиите. И всеки един участник в образованието е част и от обществото, което има достъп до доста дигитални услуги. Един много прост пример: човек като види, че може да си плати сметката през интернет, а не да чака на гише 20 минути, той усеща добавената стойност. Така лека-полека вижда и усеща и добавената стойност на технологиите в образованието.

Как точно Shkolo.bg улеснява живота на деца, родители, учители?

Shkolo може много неща. Образованието е един огромен сектор във всяка страна. Има адски много процеси и участници в тях и дигитализирането на всеки един от тях не е толкова тривиална задача. Първоначално се стремим да помогнем на учителите, училищната администрация и родителите. Те трябва да имат добър софтуер, с който да си решават проблемите.

Тук предизвикателството за нас е, че средната възраст на учителите е около 55-56 години и е трудно за един човек, който е работил с едни процеси 30-40 години, да ги подмени за ден. Особено когато и компютърната грамотност не е много голяма. Ние бяхме наясно с този проблем още като започнахме да пишем софтуера и се стремяхме към много опростен и функционален графичен дизайн, който да доведе до добро потребителско изживяване . По този начин преходът към дигитализация е много лек.

На този етап основното, с което правим живота на учителите по-лесен, е добрия анализ на данните.

Също така и лекотата за работа с Shkolo е много важна. Необходими са точно 10 минути на един учител да разгледа платформата – и може да започне да я използва.
Родителите пък улесняваме с две неща. Първо, подобряваме комуникацията. Преди 20 години времето от нанасяне на оценката до информирането на родителя за нея, в най-добрия случай, е 6-8 часа. А има не малко случаи, в които е няколко месеца. Да не говорим за родителите, които не са в България, разведените родители и т.н. Ние намаляме това време до няколко секунди след като информацията е в платформата. По този начин всеки родител има възможността да разбира навреме информацията без значение географското му разположение. Трябва му само устройство с интернет.

Симеон Предов, бизнес разработчик в Shkolo.bgСимеон Предов, бизнес разработчик в Shkolo.bg

Второто нещо, с което правим по-лесен живота на родителите, е анализът на данни. Предоставяме много лесен начин за анализ на резултатите на учениците и родителите може да вземат решения на база анализираните резултати. Един прост пример - ако ученикът по всички предмети има успех „6“, а по един предмет има „4“, родителят може да е прекалено критичен към него. Обаче като види, че средния успех в класа е 3, а неговото дете има 4, лесно може да прецени, че проблемът не е в детето, а някъде другаде по веригата. Благодарение на добрите анализи може да се намерят корените на проблемите и да се премахнат. Без анализ, това е стреляне на сляпо.

Предстоят множество промени по платформата и “вкарването” на учениците в нея. Просто приоритет в момента ни е подобрената комуникация и анализирането на данни.

Коя част в момента от платформата е платена и коя – безплатна?

Безплатни са модулите “Електронен дневник” и “Комуникация”. И ще останат безплатни, защото това според нас е минимумът, който трябва да има всяка едно училище в 21 век. Това не е нещо, което трябва да се мисли, че е екстра. Това е нещо задължително. Всяко училище, което пожелае, да може да го направи напълно безплатно. Благодарение на лесната интеграция, усилията от страна на училището са минимални. По този начин не я товарим допълнително с бумащина. Също така има опция за преглед на демо версията, разбира се.
Имаме също така още 4 модула на този етап, които са платени. Те обогатяват функционалността на платформата и решават други административни процеси. Благодарение на модул “Събития”,  училището лесно може да администрира всяко едно събитие, свързано с училището. А и родителите са улеснени в това, че получават информацията навреме.
Модул “Склад” помага на училищното ръководство да следи лесно целият училищен инвентар. Всички активи може да се следят с няколко клика, което улеснява много работата и на длъжностното лице, отговорно за училищните активи, и на ръководството. Модул “Плащания” помага за администрирането на всички плащания, които трябва да постъпят в училището. Модул “Извънкласни дейности” помага пък за лесното администриране на всякакви извънкласни форми, уроци и дейности, които са свързани с училището, но не са част от задължителната подготовка.
Всички тези модули имат за цел родителят да получава навременна информация, а администрацията да може да работи бързо и удобно. Досега всичко това се случваше от уста на уста и на хартиен носител. Това обаче е много неефективно и се губят стотици часове годишно.

Колко училища ползват в момента платформата и какви са отзивите дотук?

В момента регистрираните училища в платформата са над 120. От тях получаваме много добри отзиви. Това се дължи на факта, че бяхме идентифицирали проблемите още в началото и ги решаваме адекватно.

Нашата основна цел е да улесним живота на всички в образователния процес.

Затова изключително ценим обратната връзка от всеки потребител и променяме системата на база на изискванията на нашите потребители.  Последните 2 месеца сме направили над 100 промени по изисквания от нашите потребители и те усещат това. Те осъзнават факта, че те самите трябва да са активна част в дигитализацията на  процесите и дават обратна връзка, която ние отразяваме. Това помага много за процеса.

Сашо Стоянов, софтуерен разработчик в Shkolo.bgСашо Стоянов, софтуерен разработчик в Shkolo.bg

Кое е следващото нещо, което искаш да обновиш в системата?

Имаме списък с над 20 нови модула, които са пожелани от наши партньори. Няма да отговоря в детайли, защото това все пак са стратегически решения, които по-добре да си останат фирмена тайна засега. Подготвяме няколко доста интересни неща, които съм сигурен, че клиентите ни ще оценят.

Как променя света Shkolo.bg ?

По много начини.  От една страна улеснява живота на училищната администрация многократно, благодарение на дигитализацията. В момента се изискват множество справки от всяко училище, които се правят на ръка. Това са адски много човекочасове на годишна база. Един прост пример: в момента на края на всеки месец, училището трябва да предоставя справка за отсъствията в училище по ученици. Всичко това се прави на ръка, като се обикалят всички дневници, сумират се отсъствията и се предават по веригата. Благодарение на Shkolo, това не е необходимо, защото е достатъчно училището да попълва отсъствията и в края на месеца, ние му генерираме справката. По този начин вместо да се губят излишни часове в прелистване на дневници, те може да се инвестират в педагогически процеси.

Другата промяна, която носи Shkolo е тази, че родителите се включват много по-добре в образователния процес. Благодарение на бързия достъп до информация те може да идентифицират проблемите още в зародиш и да работят за тяхното отстраняване. Те вече не са пасивния елемент в образованието, който получава закъснели данни при свършен факт.  Повишава се и вниманието им за училищните процеси. Аз лично категоризирам родителите на 3 групи. Има една група родители, които винаги са наясно какво се случва с тяхното дете. Има и другата крайност, която никога не се  интересува от това какво се случва. И има една група (най-голямата, според мен), която е в летаргия. Те принципно се интересуват какво става, но липсата на информация им пречи. Ние успяваме да вдигнем значително ангажираността на родителите. По този начин променяме обществото.

Имаш ли идеи относно въвеждането на подобна платформа и в други области, които имат нужда от дигитализиране?

Стига да има достатъчно мотивирани хора, това може да се въведе във всяка на област. В момента човечеството е на вратата на дигиталната трансформация. Следващата стъпка е всяка една област от живота да бъде дигитализирана.  А, като идеалист-мечтател имам множество идеи, които генерирам всеки ден, обаче благодарение на Миро и екипа съм осъзнал, че фокусът е едно от най-важните неща. Моят е образованието и не планирам други платформи, поне на този етап, защото дигитализацията на един цял сектор изисква много усилия, които според мен тепърва предстоят. 

Колко голям е екипа на Shkolo.bg в момента?

В момента екипа на Shkolo е от 11 души. 6 от тях сме разработчици, а другите 5 са „бизнес” хората. Екипът е много сплотен и добър, защото голяма част от нас се познаваме от дълги години и сме напълно наясно какво имаме пред нас като изпитание.

С какво най-много се гордееш дотук?

С това, че вече имаме доста родители и учители, които ни благодарят. Това означава, че сме си свършили работата добре и помагаме на хората, което е и нашата цел. Също така се гордея, че предлагаме много добра подръжка и клиентите ни го забелязват. Много е важно, когато клиентът има проблем, как се отнася бизнеса с него. Затова мисля, че ние много добре се справяме и хората са доволни когато виждат, че проблемите им се решават.

Кое е най-трудното на това да си предприемач в България – и кое е най-хубавото?

Имало е множество трудни моменти  и безсънни нощи, които са ме карали да се замисля какво правя. Обаче точно след няколко секунди, след като се сетя каква е крайната цел, съм се мотивирал още повече.

Трудности има винаги, аз просто съм от хората, които се борят с тях.

Много познати и приятели са ми казвали, че съм луд затова, че се занимавам с образователния сектор. Обаче за мен образованието е един от най-важните стълбове във всяко общество и затова искам да помогна и подобря образованието. Няма как без добро образование да очакваме каквото и да било положително, в който и да било сектор. Образованието е основата, която всяко общество трябва да постави стабилно, ако иска да се развива. С какво са по-добри така наречените “развити” страни от страните от “третия” свят ? Точно с образование. То е фундаментът на всяко развито общество. И докато не осъзнаем това, няма как да очакваме положителни резултати.

Миро Джоканов, софтуерен разработчик в Shkolo.bgМиро Джоканов, софтуерен разработчик в Shkolo.bg

За мен най-големия проблем да си предприемач в България е администрацията от преди 50 години. Защото най-важния ресурс, който не може да заменим, купим или вземем отнякъде е времето. Всеки допир на бизнеса с държавата, който отнема повече от 5 минути, пречи. Часовете по опашки, гишета и т.н. са загубени безвъзратно. Вместо да се инвестират в работа и да носят добавена стойност и за икономиката, и за всички, те просто се изпаряват. Сигурен съм, че на годишна база, в страната,  се губят милиони часове за безсмислени неща, които може да се инвестират в работа/почивка или каквото и да било и ще има по-голяма стойност за обществото. По този начин българския бизнес се поставя в неконкурентна среда с бизнеса от други държави, защото трябва да инвестира множество часове в контактуване с държавата, а не в истинска работа.

Един от най-голямия плюсове е данъчната система, която помага за развитие на бизнеса. Като прибавим и географското ни положение, благодарение, на което сме на  2-3 часа път със самолет от всяка европейска столица и часовите разлики са минимални. Много по-лесно се прави бизнес в подобни часови чони. Друг голям плюс е сравнително високия процент на хората знаещи чужди езици. Това помага много на бизнеса, защото при толкова глобализиран свят чуждите езици са задължителни, а не плюсове.

Как виждаш развитието ви оттук нататък?

В момента имаме нужда от партньори в образователния сектор и разбирателство от страна на училището. Партньорите ни трябват, защото благодарение на тях успяваме да улесним допълнително работата на училището като предлагаме още по-завършена услуга. Разбирателстово от страна на училището пък е много важна, защото без диалог между училището и нас няма как да се получи. Според мен е много важно училищата да разберат, че ние искаме да им помогнем, а не да пречим. Училищата трябва да се включват активно в дигитализацията на образованието.