Изкуственият интелект (AI), облачните технологии и Интернет на нещата (IoT) ще бъдат факторите, определящи растежа на производството на чипове през 2018 г.

Тези области са отличени от мнозинството от над 150 водещи фигури в областта на полупроводниците, дали мнението си за ново проучване на KPMG. Малко над 60 процента смятат, че приходите им са свързани най-вече с Интернет на нещата, докато по 43 процента получават облачните технологии и изкуствен интелект. Резултатите от анкетата показват променящата се природа на технологичния бизнес, след като само преди година за основен фактор бяха посочени безжичните комуникации.

“Повишената роля на изкуствения интелект, облачните технологии и Интернет на нещата се обуславя както от тяхната индивидуална стойност, така и от това, че те са свързани помежду си. Облачната инфраструктура играе важна роля за изкуствения интелект и събирането на данни от IoT уредите”, казват експертите от KPMG.

В същата анкета новите неортодоксални технологии и киберсигурността са посочени като най-важни стратегически приоритети. KPMG дори смята, че мястото на киберсигурността в анкетата е щяло да бъде по-високо, ако тя е била проведена след разкритието на експлойтите Meltdown и Spectre в началото на януари.