Нови данни показват, че за първи път директният мобилен трафик към сайтове изпреварва препратките през Facebook. Означава ли това, че социалната мрежа трябва да се чувства застрашена?

При цялата дискусия около липсата на контрол на сайтовете върху техния трафик заслужава си да отбележим разликите в трафика, откакто промените в алгоритъма на Facebook бяха анонсирани през януари. Изненадващо общият трафик към сайтовете на създателите на съдържание не е спаднал; вместо това той остава стабилен. Как изобщо е възможно това?

Трафикът с препратки през Google Search се повишава най-вече поради повишения трафик от мобилни устройства, както и заради появата на новата система за препратки Google Chrome Suggestions. Сега виждаме и нова тенденция.

Знаем, че повечето читатели отварят сайтове директно през десктопа си. През мобилни устройства обаче те обикновено минават през социални мрежи, следвайки препратки към нещо, открито през Facebook.

Освен това директният трафик към мобилни сайтове не само надминава мобилния през Facebook; това надминава всичкия трафик от препратки от Facebook през всички устройства. За справка графиката по-долу показва трафик, който се насочва директно към мобилни сайтове, спрямо трафик, насочен от Facebook на всички устройства.

Мобилният директен трафик, надминаващ трафика от Facebook в сайтовете, е нов важен момент. Това означава, че потребителите могат да бъдат по-лоялни към новинарските сайтове, отколкото се очакваше, а издателите може да са в по-добра позиция спрямо Facebook.

Може ли това да означава, че ползването на мобилните устройства, а не пристрастяването към Facebook е истинският двигател на промените в потреблението, които сме преживели? В сянката на Facebook мобилният трафик обикновено е затънал далеч назад - но с тези нови данни е ясно, че поведението на мобилните читатели и мобилните алтернативи на Facebook като приложения за издатели и новинарски сайтове заслужават повече внимание.