DuckDuckGo, търсачката, известна с опазването на анонимността на потребителите, разпери криле, за да осигури същото спокойствие на потребителите в ерата на чатботовете с изкуствен интелект. Нейната нова функция, DuckDuckGo AI Chat, ви позволява да си взаимодействате с няколко големи езикови модела (LLM) на трети страни, като запазвате поверителността си.

За разлика от много чатове с изкуствен интелект, DuckDuckGo дава приоритет на границите на потребителите пред събирането на данни. Компанията уверява посетителите, че чатовете им не се записват или съхраняват, а разговорите им не се използват за обучение на бъдещи итерации на моделите за чат нито от DuckDuckGo, нито от доставчиците на основните модели. Тези, които са изключително предпазливи, могат да кликнат върху бутона за спешни случаи, за да изчистят целия си чат.

И така, как работи всичко това?

DuckDuckGo действа като посредник, като анонимизира данните на потребителя, преди да подкани избрания LLM. Това означава, че разговорите с модели на изкуствен интелект, като GPT-3.5 Turbo на OpenAI или Claude 3 Haiku на Anthropic изглеждат, че произхождат от самия DuckDuckGo, а не от отделни потребители. Това гарантира, че никога не се разкрива лична информация. Llama 3 с отворен код на Meta и Mixtral 8x7B на Mistral също са в микса, като в близко бъдеще ще бъдат интегрирани още чатботове.

Освен със солидните си функции за защита на личните данни DuckDuckGo AI Chat може да се похвали с удобен за потребителя интерфейс и възможност за взаимодействие с множество LLM. Потребителите могат да избират от нарастваща селекция от модели, всеки от които има своите силни и слаби страни. Това дава възможност за по-нюансирано проучване на възможностите на ИИ, като потребителите могат да намерят LLM, който най-добре отговаря на техните нужди.

Чата с изкуствен интелект на DuckDuckGo можете да намерите в раздела "Чат" на страницата с резултатите от търсенето или като отидете на duck.ai или duckduckgo.com/chat. Можете също така да стартирате функцията, като въведете "!ai" или "!chat" в полето за търсене.

Снимка: Unsplash/DuckDuckGo

Виж още: Всеки пиксел в игрите на бъдещето може да бъде създаден от изкуствен интелект