Facebook иска да помогне на режисьорите да увеличат аудиторията си, а на зрителите да се свържат по-лесно със създателите на съдържание. Затова през следващите месеци компанията ще промени начина, по който оценява видеоклиповете. Тя ще оценява по достойнство видеоклиповете въз основа на тяхната оригиналност, намерение и продължителност на гледане. В съобщение за пресата компанията заяви, че това ще се отрази на начина, по който видеоклиповете се разпространяват в различни платформи, като News Feed, Facebook Watch и видео препоръките на Facebook.

Facebook казва, че ще приоритизира видеоклиповете, които хората търсят и гледат многократно. На преден план ще излязат видеоклипове, които държат хората ангажирани в продължение на поне една минута, особено когато тези видеоклипове са с продължителност повече от три минути. В допълнение ще бъдат прилагани по-строги ограничения върху неоригиналното съдържание, включително съдържанието, което се използва отново и отново с малко добавена стойност.

Виж още: Facebook е все по-близо до своя разплащателна услуга, базирана на блокчейн

За да помогне на създателите на съдържание да се адаптират към промените, Facebook подробно описва своите намерения в секцията с насоки за добри видеоматериали.

Докато Facebook вече използва тези и други фактори, за да оценява видеоклиповете, като последните промени са предназначени да изведат на преден план качеството и оригиналното съдържание. Според компанията това е начин да „покажат видеоклипове, които хората ценят, и да помогнат на стойностните видеоматериали да достигнат до повече хора“. На тази стъпка може да се гледа и като на опит да се засили репутацията на Facebook като платформа за споделяне на видео.

Виж още: Facebook ще се превърне в царство на мъртвите до 2100 г.