Meta (компанията, известна преди като Facebook) заплашва да изтегли социалните си мрежи Facebook и Instagram от страните - членки на Европейския съюз, ако регулаторите не ѝ позволят да обработва лични данни на потребителите както в Европа, така и в САЩ. Компанията изяснява това в доклад до Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

В доклада Meta твърди, че за бизнеса ѝ е жизненоважно да обработва данни в Европа и САЩ, за да може операциите и рекламите, насочени към бизнеса, да работят безупречно:

„Ако не можем да прехвърляме данни между държави и региони, в които оперираме, или ако сме ограничени да споделяме данни между нашите продукти и услуги, това може да повлияе на способността ни да предоставяме услугите си, начина, по който предоставяме нашите услуги, или способността ни да насочваме реклами.“

Проблемът е, че законодателството на ЕС изисква данните на неговите граждани да се обработват само на сървъри, разположени в Европа, като предишните споразумения за споделяне на данни между САЩ и ЕС са отбелязани като недостатъчни и няма нови регулации, които да направят практиката законна. Meta се надява да сключи ново споразумение през 2022 г., но ако това не се случи, компанията вижда ужасно бъдеще за своите социални мрежи в ЕС:

„Ако не бъде приета нова трансатлантическа рамка за трансфер на данни и ние не можем да продължим да разчитаме на SCC (Стандартни договорни клаузи) или да търсим алтернативни средства за трансфер на данни от Европа към Съединените щати, вероятно няма да можем да предложим брой от най-значимите ни продукти и услуги, включително Facebook и Instagram, в Европа, които биха повлияли съществено и неблагоприятно на нашия бизнес, финансово състояние и резултати от операции.“

Интересното е, че компанията не споменава своето криптирано чат приложение WhatsApp като аргумент. Въпреки че услугата може да се има предвид имплицитно с езика „включително Facebook и Instagram“ в изявлението, би изглеждало странно, че компанията няма да използва WhatsApp като допълнителен лост, тъй като това е фактически стандарт за съобщения в много страни от ЕС. Като се има предвид криптираният характер на WhatsApp и липсата на реклами в услугата, е възможно отделянето на европейски и американски данни просто да не окаже голямо влияние върху крайния резултат на компанията.

На практика е малко вероятно Meta да изпълни тази заплаха, без значение по какъв начин реагират регулаторите. Просто има твърде много пари за правене в ЕС, дори ако рекламите вече не могат да бъдат пригодени 100% към потребителите. Загубата на голям пазар като този би била лоша новина, особено в светлината на историческия спад на пазарна стойност на Meta от 25% след тримесечния ѝ отчет за печалбите. Вероятно това е просто празна заплаха, която би трябвало да накара ЕС да преразгледа своите разпоредби относно споделянето на данни през границите му.

Снимка: Pikrepo

Виж още: Жертва на насилие в метавселената на Meta разказва за ужасното преживяване