Ученици и студенти, които полагат изпити онлайн по време на епидемията, се притесняват не толкова от задачите, колкото от това, че могат да бъдат следени през техните уеб камери. Следенето от страна на квестор в залата е просто занимание, при което той следи да не се преписва. Изпитът от дома обаче създава много възможности за мамене и затова в САЩ мерките за наблюдение на изпитваните са засилени.

При много от случаите изпитването е индивидуално и включва наблюдение на кандидата чрез неговия компютър и уеб камера – нещо, което мнозина смятат за зловещо. 

Първото нещо, което изпитваният трябва да направи, е да завърти камерата на 360 градуса, за да се увери квесторът, че наоколо няма никой. След това изпитваният трябва да предостави достъп до личния си компютър, в който проверяващият се логва, за да види, че няма помощни материали и програми.

В мащабна анкета, проведена сред американските ученици и студенти, използвали платформата Examity, често се срещат изрази като „неудобно“, „инвазивно“ и „подозрително“. Истината е, че и двете страни имат право и онлайн изпитите и идващите с тях предизвикателства са поредната реалност, с която милиони по цял свят трябва да се справят сега.

Виж още: Появиха се първите случаи на домашни животни с Covid-19