С  около 126 милиона дневни потребители по целия свят Twitter има 1/3 от населението на САЩ, а социалната мрежа оказва огромен ефект върху ежедневието на своите юзъри. Сега вече имаме конкретни параметри за това, какъв е профилът на Twitter потребителите. 

Компанията Pew Research обяви резултатите от свое ново проучване, което сравнява потребителите на Twitter с останалата част от населението на САЩ. За целта са анкетирани 2791 пълнолетни Twitter потребители, отговарящи на въпроси за всичко - от тяхното образование и доходи до мнението им за проблеми като емиграцията и расата. След това техните отговори са сравнени с проучвания на американското население като цяло. Освен това анкетираните потребители доброволно са споделили своите Twitter профили с Pew, което е позволило на статистиците да задълбаят в техните постове, навици и интереси.

Въпросът, който учените си задават, е дали Twitter потребителите са по-различни от средностатистическия човек. В повечето случаи отговорът е да.

Проучването открива, че като цяло ползващите Twitter са по-млади, по-богати и по-добре образовани в сравнение с останалата част от САЩ. 

Според изследването на Pew 3/4 от потребителите на Twitter са под 49 години, 42 процента имат висше образование и 41 процента изкарват над 75 000 на година. За сравнение всички тези стойности са по-ниски при средния американец.

Като политически и социални идеи Twitter потребителите са много по-либерални, което обяснява защо те често са по-отворени към прогресивни идеи, отколкото останалата част от страната.

Разбира се, не всички Twitter потребители са равни. Pew измерва разликата между най-активните и най-малко активните потребители, като се оказва, че 10 процента от потребителите в Twitter са отговорни за 80 процента от постовете. Всичко това показва, че социалните медии не са най-точният начин за измерване пулса на съвременното общество.