Притежаването на мобилен телефон се е превърнало в стандарт за хората от повечето възрасти и макар че има аргументи за удобство, експертите и регулаторните органи изразяват загриженост относно благосъстоянието на децата и разсейването им по време на обучение. В тази връзка правителството на Великобритания стана поредното, което обяви насоки за забрана на използването на телефони по време на учебен час. То следва други европейски държави като Франция и Италия, които забраняват телефоните в класните стаи.

В някои училища в Обединеното кралство вече са въведени политики за забрана на телефоните, но тези насоки могат да доведат до широкото им приемане и уеднаквяване. "Целта е да се постигне яснота и последователност в практиката, да се подкрепят директорите и ръководителите и да се даде увереност на персонала да действа", заяви в съобщение Джилиан Кийгън, държавен секретар по образованието на Обединеното кралство.
"Днешните деца растат в един все по-сложен свят, живеейки живота си онлайн и офлайн. Това предоставя много вълнуващи възможности, но и предизвикателства. Като забраняват мобилните телефони, училищата могат да създадат безопасна и спокойна среда, свободна от разсейване, така че всички ученици да получат образованието, което заслужават."

Въпреки че правителството на Обединеното кралство насърчава училищата да създават свои собствени политики, то очертава няколко основни варианта. Първият - и най-крайният - е пълна забрана на мобилните телефони в училищните помещения. В ръководството обаче се признава, че това може да създаде усложнения или рискове за децата при пътуването им до и от училище. Следващият вариант решава този проблем, като все пак отнема телефоните. Той предлага учениците да предадат телефоните си при пристигане в училище.

След това има и вариант с шкафчетата, при който телефоните се съхраняват стриктно в шкафчетата на учениците или в каквото и да е лично хранилище, което те получават в училище. Това позволява на учениците да запазят притежанието на устройството си, но то все пак няма да може да се използва в нито един момент от деня, дори когато имат достъп до шкафчето по време на почивката. Последният вариант съответства на това, което правят много училища - позволяват на учениците да държат телефоните си в чантите си, но те трябва да са изключени и никога да нямат достъп до тях.

В ръководството се препоръчва също така учениците да бъдат запознати с потенциалното вредно въздействие на мобилните телефони върху младите хора. Проучване след проучване установи, че социалните медии по-специално могат да окажат отрицателно въздействие върху психичното здраве на младите хора. Правителството на Обединеното кралство твърди, че освен борбата с проблема със социалните медии ограничаването на използването на телефона може да увеличи концентрацията на учениците, времето, през което са активни, и времето, което прекарват с връстниците си лице в лице.

Родителите се насърчават да се свързват директно с училището, а не чрез личен телефон, ако им се налага да се свържат с детето си. Ръководството също така насърчава родителите да обсъждат правилата вкъщи и още веднъж рисковете, свързани с телефоните и интернет.

Снимка: Unsplash

Виж още: Сайтовете с еротично съдържание вече ще изискват доказателство за пълнолетие