Виваком представи финансовите си резултати за 2016 г. в доклад, изготвен съгласно добрите практики за корпоративно отчитане и прозрачност.

В деня на обявяването им на специална среща с журналисти главният изпълнителен директор Атанас Добрев наблегна, че най-важният измерител за развитието на компанията са общите й приходи. За изминалата 2016 г. те възлизат на стойност 875 милиона лева. Това е увеличение с 3.2% спрямо 2015 г.

Към края на 2016 г. клиентите на мобилни услуги в мрежата на Виваком вече са 3 133 000, което е с 3.6% повече от предходната година.

С нарастване потребителските нужди за бърз и надежден мобилен достъп до мрежата делът на приходите от мобилен интернет продължава да се увеличава. През 2016 г. той вече е 32% спрямо 27% за 2015 г. Заслуга за това има и разширяването на покритието на 4G мрежата на телекома, която вече покрива 86.75% от населението в над 650 населени места.

Виваком си върна и лидерската позиция при доставката на фиксиран интернет с общо 437 000 абонати спрямо 390 000 за 2015 г. Повече от половината от всички потребители (51%) използват оптичната мрежа на компанията, осигуряваща реални скорости до 900 Mbps. Това представлява ръст от 7 процентни пункта спрямо предходната 2015 г.

Телекомът е на първо място и в предоставянето на най-модерната телевизионна услуга – интерактивна телевизия (IPTV). Общо 42% от всички 410 000 абонати на платена телевизия на телекома използват интерактивна телевизия.

За първи път през тази година Виваком представя резултатите си в Интегриран доклад. Така се превръща в първата българска компания, прилагаща този подход на корпоративно отчитане и прозрачност. Докладът включва анализ на стойността, която компанията създава за всички заинтересовани страни и за обществото като цяло. Интегрираният доклад разглежда взаимното влияние между средата, в която Виваком оперира, и стратегията, управлението, рисковете, резултатите и бъдещите планове на компанията. Самия доклад можете да очаквате скоро на страницата на Виваком.

Тагове: