За четиринадесета поредна година Виваком ще проведат лятна стажантска програма, която цели да привлича и развива млади и талантливи хора. През 2017 тя ще протече под надслов “VIVA Z - Талант от бъдещето“, а мисията й е дългосрочна: задържане на качествени кадри в България чрез придобиване на практически и професионални умения. От Виваком споделят, че всяка година над 40% от стажантите, участвали в програмата, впоследствие остават на постоянна работа в различни отдели на компанията. Желаещите могат да кандидатстват до 30 април, като подадат CV и мотивационно писмо към сайта на Виваком или към официалната им Facebook страница.

 

Всеки стажант в програмата получава индивидуален ментор, чиято мисия е да го въведе възможно най-добре и плавно в света на корпоративната култура. Разбира се, взимат се предвид специфичните интереси на стажанта. Участниците стажуват на трудов договор, със заплащане и социални придобивки, но може би най-ценното за тях са специфичните обучения, които ще получат. Всеки завършил програмата ще получи и препоръки и сертификати, които да подпомогнат бъдещето на кариерата му.

Тагове:
Още от Social