За пръв път учени са измерили реалната ефективност на т.нар. офиси от отворен тип – онези, в които между служителите няма прегради и те непрекъснато се виждат. Резултатите сочат, че не винаги модерното офис пространство е толкова полезно за работния процес, колкото се твърди. Опитът, проведен от бизнес университета Харвард, включва премахването на стените в офис от затворен тип и наблюдение дали това увеличава взаимодействието между колегите. Досега няма друго изследване, проучвало ефекта на действителната интеракция, резултат от премахването на физическите прегради и създаването на офис от отворен тип. В две големи компании, които са били в процес на пренареждане на офисите си, учените са включили две групи служители в два експеримента.

В продължение на осем седмици, преди офисите да променят разположението си, както и в осем седмици след това, взаимодействието и свързването между служителите са измервани с помощта на социометрични значки и Bluetooth сензори, следящи местоположението на хората. Данните са анализирани заедно с данни от мейл и съобщения, разменяни на сървърите, така че да се оценят различията в комуникацията на хората. Оказва се, че взаимодействието лице в лице е намаляло със сериозните 70% след редизайна, който е превърнал офиса в отворено пространство – вместо да разговарят повече, хората са предпочели да пратят мейл или съобщение и да останат на местата си, без да взаимодействат очи в очи. В същото време, общуването по мейл се е увеличило с между 20  и 50%. Увеличило се е и ползването на слушалки.

Така се оказва, че отворения офис всъщност подтиква хората да се опитват да запазят повече личното си пространство и по тази причина започват да общуват повече писмено. Учените казват, че това не трябва автоматично да се приема като нещо лошо, но е нужно да се има предвид при създаването на типа офис, особено в среда, където се търси висока продуктивност на общуването. Предишно проведени проучвания и запитвания показват, че отвореният тип офис има и негативни психологически ефекти, като намаляне на удовлетворението на служителите, намаляне на фокуса им и на усещането за лично пространство в офиса.