Физическите упражнения непрекъснато биват проучвани като база за лечение на симптоматиката на различни заболявания. Едно ново изследване от екип тайвански учени показва, че аеробните упражнения като бягането намаляват негативните симптоми, свързани с шизофренията. Това комплексно заболяване, чиято поява нарасна през последните години, се влияе значително от тях, което означава, че то вероятно има много по-всеобхватно действие, коренящо се в цялото тяло, а не само в мозъка.

В изследването са включени 62 пациенти с диагноза шизофрения. Те са разделени на две групи, едната от които е минавала през поне 30 минути аеробни упражнения, 5 пъти седмично за 12 седмици. Другата контрола група е правила по-бавни, разтегателни и тонизиращи упражнения със същата продължителност. Всички участници са продължили да взимат предписаните им лекарства по време на упражнението и са оценявани от психиатър три пъти по време на изследването. Резултатите недвусмислено са показали, че аеробните упражнения значително са намалили негативните симптоми на заболяването при групата, тренираща с тях, докато при другата група те не са се променили значително.

Хипотезите за това, защо аеробните упражнения работят така, са свързани с повишаването на нивата на мозъчния протеин на име BDNF, който се увеличава от тях. Има данни, че ниските нива на BDNF са предпоставка за психопатологията на шизофреничното разстройство. Друга хипотеза е свързана с освобождаването на глутамат в мозъка, отново от аеробни упражнения, което вещество спомага за намаляването на симптомите на шизофрения и регулира зоната в мозъка, отговорна за тяхната поява.