Американският Департамент за селскостопанска дейност има нов метод за предпазване на насажденията от памук. Заглавието вероятно го прави да звучи крайно екзотичен, но в действителност той е доста прагматичен. Отглеждането на памук в наши дни не се сблъсква с особено големи затруднения. Едно от тях обаче може да бъде твърде пагубно – нападението от вид червеи, които се хранят с нишките на растението, намалявайки количеството и качеството на реколтата.

За да намали популацията на червеите и създадените от тях щети, Департаментът за селско стопанство използва дронове, за да ги обстрелва с други червеи на по-ранна възраст. В този етап на развитието си те приличат на молци и могат да летят. Насекомите, които биват пуснати в плантациите, се различават от дивите по две неща – наситения си и лесен за разпознаване цвят и това, че са стерилни. При размножаване със здравите червеи последните се заблуждават, че са бременни. По този начин популацията на вредителите се намаля значително без използването на вредни пестициди.

Знаете ли кое е най-бързото животно в света?

Тагове: