Имаме честта да се запознаем с най-голямата в света книга-атлас. Името на „четивото" е Earth Platinum Atlas на австралийското издателство Millennium House. На страниците на атласа са нанесени карти на земната повърхност, характеризиращи се с висока детайлност. Тук може да видите места, отразяващи важни исторически събития, сражения, корабокрушения и т.н.

Най-голямата забележителност на уникалната книга е красивата фотография на земното кълбо, отпечатана върху две съседни страници, достигаща общи размери от 1.8х1.4 метра. За да бъде прелистен изобщо този атлас, са нужни усилията на двама души. Теглото му е 150 кг, а общият брой на страниците - 128.