И преди сме били свидетели на експерименти с директната комуникация между два мозъка, но сега за пръв път може да кажем, че опитът се разпростира в истинска мрежа. Изследователи са създали мрежа от мозъците на трима човека, която позволява на участниците да изпращат мисли един на друг - в този случай, докато играят на игра, подобна на "Тетрис". Експериментът използва позната технология, но в много по-мащабируем формат.

Мрежата разчита на комбинация от електроенцефалограми, с които се записва електрическата активност и транскраниалната магнитна стимулация, за да бъде изпращана информация. Само едно лице може да изпраща и получава данни, останалите двама души могат само да изпращат мисли на "приемника". Те дават команди за завъртане на блокчето, като съсредоточат вниманието си върху светодиодите, които мигат на различни честоти, модифицирайки техните мозъчни сигнали. Приемникът не само знае дали да смени блочкето, но може дори да определи дали един от подателите не се опитва да го заблуди.

Това обаче в никакъв случай не е телепатия. Този метод изисква външна намеса и чрез него може да се изпрати много малко информация. Технологията може да бъде прилагана при много по-голям брой хора и предполага, че в крайна сметка могат да бъдат предавани значително по-сложни мисли. Това може лесно да създаде объркване (да не говорим, че повдига въпроса за неприкосновеността на личния живот), но би могло да бъде полезно като нова форма на комуникация и да помогне на учените да научат за вътрешното функциониране на мозъка.