В западното общество татуировките отдавна се считат за негатив, когато става дума за потенциал за заетост, но ново проучване разкрива промяна в общественото мнение. Почти половината младежи имат поне една татуировка, а фирмите могат да се окажат в неблагоприятно конкурентно положение, ако отхвърлят всеки кандидат с мастило по тялото. Изследването установи, че татуираните лица не страдат финансово поради "маркировката" и дори могат да се възползват от нея.

Изследването идва от изследователи в Университета на Западна Австралия и Университета в Маями. Екипът анкетира над 2000 души във всичките 50 американски щата, около половината от които са от големи градове с повече от един милион души.

Данните, събрани от изследователите, установиха, че татуировките, включително видимите маркировки, не трябва да водят до разлика в трудова заетост, доходи или дискриминация. Изчислявайки годишните приходи и заплати, татуираните работници бяха "статистически неразличими" от нетатуираните служители. Изследователите също установиха, че в някои случаи татуираният служител има по-голяма вероятност да бъде нает.

Това представлява голяма промяна през последните десетилетия, когато видими татуировки можеха да окажат отрицателно въздействие върху възможностите на някого да си намери работа. Изследването посочва, че като отказват на някого, който е татуиран, работодателите могат да загубят желаните служители на конкурентите.