Вече сме писали за закачалка 2.0. Простата концепция така и не влезе в продукция и милиони тениски по света продължават да страдат от разтягане на деколтетата. Надеждата обаче не е изгубена. 

Дизайнерското студио Ziba има сходно, но още по-лесно за производство решение как да направи закачалките по-съвместими със съвременните дрехи. Мехди Можтабави предлага просто дизайн, който има две ключови предимства пред класическия. Освен, че рамената на закачалката са по-хоризонтално ориентирани, което предпазва вече окачените дрехи от разтягане, достатъчно е да стиснете средата, за да може да поставите закачалката по-лесно. Концепцията зад предходната закачалка 2.0 бе сходна, но изискваше повече елементи и движещи са части.