Чудите се дали изкуственият интелект скоро ще заеме вашата работа? Сигурни сме, че говорим от името на много хора, когато казваме: и ние.

Като се има предвид, че изкуственият интелект буквално е създаден, за да моделира човешките способности и по този начин да автоматизира човешките задачи, това е справедлив въпрос - и такъв, който група професори от Нюйоркския университет (NYU), Принстънския университет и Университета на Пенсилвания (UPenn) може би току-що помогнаха да бъде малко по-добре осмислен с новия си документ, озаглавен подходящо "Как езиковите модели като ChatGPT ще повлияят на професиите и индустриите".

Въпреки че документът все още не е рецензиран, резултатите са интересни, да не говорим за зловещи - особено, разбира се, за хората, които са най-застрашени.

"Установихме, че най-изложените на езиково моделиране професии включват телемаркетолози и различни учители след средно образование, като например учители по английски език и литература, чужд език и история", пишат изследователите. "Установихме, че водещите индустрии, изложени на напредъка в езиковото моделиране, са правните услуги и търговията с ценни книжа, стоките и инвестициите."

И така, да обобщим: според тези изследователи нашите учители и финансовите ни услуги може би ще са първите, които ще се поддадат на AI за моделиране на езика като ChatGPT, който вероятно трябва да отбележим, че не се справя особено добре както в предоставянето на фактическа информация (което вероятно не е добре за частта "преподаване"), така и в областта на математиката, което също не допринася за успеха в сферата на финансите.

Учените Роб Симанс от Ню Йоркския университет "Стърн", компютърният специалист от Принстън Ед Фелтън и Манав Радж от Уортънското бизнес училище са използвали методика, която всъщност са разработили още през 2018 г. и която, както е отбелязано в резюмето на това проучване, е била изградена чрез "оценка на това кои професионални описания [са] се променили най-много поради напредъка на изкуствения интелект между 2010 и 2015 г.".

"Ключовото прозрение беше да се съпоставят десет области, в които AI напредва (разпознаване на изображения, разпознаване на реч, моделиране на езика, абстрактни стратегически игри и т.н.), с 52 способности, използвани в професиите", написа Симанс в тема в Twitter, говорейки за новопубликувания документ, като обясни, че тези данни след това могат да бъдат съпоставени с информация от O*NET на Министерството на труда на САЩ, за да се проучи "важността и разпространението" на всяка от тези разграничими способности в над 800 професии, които в момента се изпълняват от хора.

"Резултатът беше оценка на професионалната експозиция на изкуствения интелект", продължава Симанс, "която наричаме AIOE". По принцип, колкото по-висока е AIOE, толкова по-голям е шансът автоматизацията да завладее вашата индустрия.

Професиите и индустриите, които са начело на списъка, се различават значително. Например преподавателите може да заемат високи позиции заради това как AI за езиково моделиране може да продължи да променя начина, по който учителите "възлагат работа", "откриват измами като преписване и плагиатство" или използват програмите за "разработване на учебни материали". (Тук е моментът да отбележим, че понастоящем AI е много, много лош в преподаването на история - една от най-предпочитаните професии, които ще тръгнат по пътя на промяната.)

На друго място, по отношение на телемаркетьорите, отбелязани като професията, която е най-вероятно да бъде предадена на машините, изследователите правят особено важна - и честно казано, малко смразяваща забележка: дори и да има убедителни аргументи за сътрудничество между хората и AI, динамиката на труда вероятно ще означава, че хората просто ще бъдат заменени. В края на краищата много шефове вече са започнали да заменят служителите си с машини.

"Човек може да си представи, че телемаркетолозите могат да се възползват от езиковото моделиране, което се използва за увеличаване на тяхната работа", се казва в проучването. "Например отговорите на клиентите могат да бъдат подавани в реално време към двигател за езиково моделиране и съответните, специфични за клиента подкани бързо да бъдат подавани на телемаркетолога. Или пък може да си представим, че хората - експерти по телемаркетинг са заменени с ботове, които могат да използват езиково моделиране."

"Потенциалът на моделирането на езика да допълва или замества работата на човешките телемаркетинг специалисти", продължават изследователите, "подчертава един аспект на мярката AIOE: тя измерва "излагането" на AI, но дали това излагане води до допълване или заместване, ще зависи от спецификата на всяка конкретна професия".

Снимка: Unsplash

Виж още: AI ще промени много от сегашните професии, но ще създаде ли нови?