Представете си свят, в който всичко е абсолютно същото като в нашия, но никой не знае за неговото съществуване. Тези светове се наричат огледални вселени - паралелен свят в различно време. Въпреки че тази перспектива може да изглежда малко абстрактна за мнозина, Лия Брусар вярва, че тези паралелни вселени всъщност са доста реални. Всъщност тя, заедно с колегите си от Националната лаборатория Oak Ridge в Тенеси е на лов за такава огледална вселена и планира да отвори портал към нея.

Брусар се опитва да постигне това чрез техника, която тя нарича "трептене", а то от своя страна да доведе до появата на огледална материя. За да проведе тези експерименти през предстоящото лято, Брусар ще изпрати лъч от субатомни частици по дължината на 15-метров тунел, минавайки през мощен магнит и забивайки се в непроницаема стена.

И така, какъв е смисълът от това? Ако настройката на техниката е правилна, някои от тези частици ще се трансформират в огледални версии на себе си, което ще им позволи да преминат направо през стената. Ако това проработи, експериментът би бил първото доказателство за огледална вселена. Той ще отнеме само около ден, но анализът на данните ще се проточи доста след това.

Ако приемем, че действително съществуват, тези огледални светове биха имали собствени закони на физиката и собствена огледална история. Въпреки че няма да има зли двойници на жителите на Земята, учените могат да открият огледални атоми и огледални скали, може би дори огледални планети и звезди. Те дори могат да образуват цял свят, подобен на нашия.

Много хора се чудят как изобщо се е зародила подобна идея. Както и при много други научни открития, тя се появява с мъничко разминаване, което мнозинството учени биха пренебрегнали. Изследователите откриват, че неутроните, създадени в лъч от частици, подобно на този, който ще използва Брусар, имат продължителност на живота средно 14 минути и 48 секунди, преди да се "разпадат" в протони. Въпреки това неутроните, съхранявани в лабораторна епруветка, изглежда се разграждат малко по-бързо - за 14 минути и 38 секунди.

Това е всичко. Десет секунди. Може да не звучи много, но разликата трябва да е нула, тъй като всички неутрони са абсолютно еднакви и трябва да се разпадат с абсолютно същата скорост, независимо къде се намират или какво правят.

Какво ще се случи, ако огледалните вселени са реални и се отвори портал към тях? Какво ли ни очаква от другата страна? Най-вероятно светът никога няма да е същият след подобно откритие.

Виж още: Как COVID-19 повлия на една българска фирма