Вавр (Белгия) е със статут на град от 1222 г. Но 800-годишната агломерация не е щастлива да живее в миналото. Технологичен проект в партньорство с Европейския съюз може да въведе 5G във всички аспекти на живота на жителите на Вавр - и да накара енергийните системи в града да работят по-интелигентно от преди. 
В рамките на плана Réseau d'Energies de Wavre (REW) във всяка обществена сграда във Вавр ще бъде инсталиран интелигентен електромер, който ще следи потреблението на електроенергия сред ключовите елементи на инфраструктурата. Той ще даде възможност и за партньорски модел за споделяне на енергия, който помага на предприятията и организациите да споделят енергията в зависимост от нуждите. 


Инициативата REW, при която във всеки електромер ще бъде инсталирана SIM карта с поддръжка на 5G, ще помогне на града да разработи "интелигентна мрежа". В тази интелигентна мрежа потреблението на енергия може да бъде постоянно наблюдавано, моделирано и прогнозирано с помощта на информационни табла в реално време. Това може да помогне да се осигури по-ниско и по-ефективно използване на енергията чрез по-ефективно моделиране на това кога хората трябва да използват тази енергия. Връзката 5G дава възможност за това чрез винаги наличните и достъпни мобилни данни, които проектът използва. 
Проектът ще включва също така достъпен или безплатен 5G интернет достъп в зависимост от нуждите и "жива лаборатория", в която ще се използват сензори за наблюдение на качеството на въздуха и по-добро информиране за решенията относно транспорта и околната среда в града. Проектът е част от план, организиран в рамките на консорциум между града и компанията за свързани технологии Citymesh. 
Консорциумът CONNECTOW получи безвъзмездна помощ в размер на 3.9 млн. евро от Механизма за свързване на Европа на ЕС. 
Участниците в проекта заявиха, че проектът CONNECTOW може да превърне Вавр в напълно интелигентен град до 2030 г. Визията включва 5G комуникациите като гръбнак на функционирането на градската зона, като различните елементи от ежедневието на гражданите се захранват от 5G мрежата. 

Снимки: Unsplash

Виж още: Италианците искат да докажат, че пицата е здравословна храна

Тагове: