Европейският съюз може и да иска да улесни полицейските власти да получават потребителски данни по-лесно, но това не означава, че ще бъде лесно служителите да четат тези данни. Европейският парламент предложи изменение в регламента, който не само ще изисква криптиране от край до край, когато е налично, но липса на задни вратички, които да предлагат гарантиран достъп на правоохранителните органи. Жителите на ЕС трябва да знаят, че "поверителността и сигурността" на техните данни е "гарантирана", се казва в законопроекта.

Предложението трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и след това да се разгледа от Съвета на ЕС, така че все още има шанс тези правила да бъдат смекчени, ако и когато измененията преминат.

Това би могло да създаде конфликт между ЕС и страните, които не са толкова добронамерени към криптирането. Великобритания е една от тях. Забраната за задни вратички ще затрудни страната в налагането на закона и разследващите правомощия. Така могат да се появят приложения във Великобритания, които ще са с предварително оставени дупки в сигурността, за да могат правоохранителните органи да имат опция за достъп при нужда.

Това също така ще осуети усилията на някои американски политици (като сенаторите Ричард Бър и Даян Фейнстейн) за ефективна забрана за криптиране. Казано по-просто, ЕС може да диктува прилагането на криптиране и извън границите на нейните държави членки.