Google иска все повече и повече хора да приемат цифровите технологии. Последното начинание на гиганта включва разработването на технология, която може да преведе предписанията на лекарите в четими текстове.

Често написаното от лекар може да бъде нечетливо и би било от голяма полза да бъде открит механизъм, да трансформира такива ръкописи в лесно четими текстове.

Поради тази причина гигантът за интернет търсене обяви, че работи с фармацевти, за да намери решение за проблема, възникнал при четенето на рецептата – инструкция, написана от практикуващ лекар, която разрешава на пациент да бъде издадено лекарство или лечение. Съобщението беше направено на 8-ото годишно събитие на Google за Индия.

Google вече разполага с технологията за интерпретиране на текст от изображения, но това, което затруднява четенето на рецепта, е нейният неструктуриран стенографски формат, който само специалисти като фармацевтите могат да дешифрират. Въпреки това новият модел на машинно обучение от Google, който се основава на най-съвременния изкуствен интелект, твърди, че може да идентифицира и дори да подчертае лекарства в рамките на ръкописни рецепти.

В прототип изпълнителният директор на Google Сундар Пичай демонстрира как всеки човек може просто да направи снимка на рецептата и да я качи в приложението Google Lens, за да обработи информацията и да подчертае лекарствата, споменати в бележките.

Снимка: Unsplash

Виж още: Разкрита e концепцията за първото в света съоръжение за изкуствени утроби