По време на Световния мобилен конгрес в Барселона бе показан интересен прототип на 5G латоп от Intel. Технологиите, които лежат в основата на 5G връзката при това устройство, са т.нар. mmWave антени, които представляват и главното препятствие в осъществяването на идеята на Intel. Проблемът при тях е, че те работят на честоти, различни от масовите 2.4 GHz и 5 GHz, което поставя производителите пред затруднението, свързано с излъчване и приемане на сигнала.При 5 GHz се забелязва известно затихване, когато сигналът се наложи да премине през стена, заради дължината на вълните. При mmWave антените честотата на работа е между 24 GHz и 39 GHz, което означава, че лесно можете да заглушите сигнала дори само с ръка или предмет, който се намира в близост до антените. Това налага вземането на решение къде да бъдат поставени предавателите и приемниците, тъй като ще бъде необходима директна визуална връзка за преминаването на вълните.

Поради тази причина и заради големия брой MIMO антени, които са необходими, Intel и всички други производители ще изпитат затруднение при интегрирането на 5G технологията в лаптоп и по-малки устройства, каквито са смартфоните.

От снимката на лаптопа забелязваме, че на гърба на устройството се намират две антени или два модула, които отговарят точно за приемане на сигнала. Този дизайн е бил наложителен, за да могат да намалят заглушаването на честота на предаване от 28 GHz. По време на тестове от компанията са постигнали пренос на данни, достатъчен за гладко предаване на 4K видео съдържание, като са достигнали до 5 Gbps свързаност.

Този проблем не засяга само Intel, тъй като те най-вероятно няма да бъдат краен производител на лаптопи. Той е почти цялата индустрия и фирми, които ще трябва да внедрят 5G технологията в техните нови смартфони, таблети, модеми и др.

Очакванията са, че mmWave антените първоначално ще бъдат използвани в по-големи устройства като домашни рутери, хотспот устройства и някои лаптопи. Дотогава повечето компютри и смартфони ще използват така наречените midband честоти, които са в диапазона от 3.5 GHz до 6 GHz. За сравнение домашните рутери със стандарт N работят на честоти до 2.4 GHz, а тези със стандартите A и AC работят на 5 GHz.

Дали ерата на 5G устройствата ще започне скоро? Не можем да кажем със сигурност, тъй като очевидно има затруднения в реализирането на технологията.

Снимки: Engadget

Тагове: