В следващите редове ще ви запознаем с поредния нов и изключително любопитен български проект, носещ гръмкото име Мисия „Емисия“ (Mission Emission). Последният е уеб-базиран продукт, който калкулира количеството въглероден диоксид и азотен оксид вследствие от дадено пътуване с автомобил, като се основава на типа превозно средство, използваното гориво и планирания маршрут. Към момента разработката е без аналог в световен мащаб и е в отговор на увеличаващото се замърсяване на въздуха от вредните емисии на автомобилния транспорт. Инициативата за създаването на дигитален продукт в обществена полза е на българските компании Oblik Studio и BetaPeak, които инвестират няколко месеца и ресурс от 10 души в различните етапи на проекта.

„София е един от градовете в Европа с най-високи нива на замърсяване на въздуха, особено в зимните месеци. Проблемът придоби обществено значение през последните няколко години и провокира екипа ни да създаде Мисия „Емисия“ като социалноотговорна кампания. Целта ни е всеки един от нас да бъде информиран за това, какво оставя след себе си и да бъде лично ангажиран с намаляването на човешкото въздействие върху околната среда“, споделя Димитър Протогеров, съосновател на Oblik Studio.

През 2018 г. пътуването е по-достъпно от всякога и разстоянията отдавна не са бариера за хората, но всеки изминат километър крие детайли, които рядко вземаме предвид. По последни данни на ЕС пътният транспорт е основен източник на парникови газове и е отговорен за около 15% от емисиите на въглероден диоксид в страните от ЕС.

Замърсяването от автомобилния транспорт причинява непосредствени и дългосрочни ефекти върху околната среда. Автомобилите изпускат широк спектър от газове и твърди частици, които допринасят за глобалното затопляне и киселинните дъждове, като увреждат околната среда и човешкото здраве. Шумът от двигателите и разливът на гориво също допринасят за негативното влияние. Автомобилите, камионите и другите видове транспорт са най-големият участник в замърсяването на въздуха, но процесът е все още обратим, ако се предприемат отговорни действия.

“Всички сме наясно, че нещо лошо се случва с климата на Земята, но е наша отговорност да бъдем активни за решаването на проблема и чрез действията във всекидневието си. Темата трябва да присъства не само в новините, но и вкъщи”, добавя Ясен Славов, главен мениджър на BetaPeak.

„Вярваме, че промяната зависи от всеки един от нас поотделно и сме убедени, че има какво да променим във всекидневието си, за да се ограничи замърсяването с парникови газове. Мисия „Емисия“ е приносът ни и се надяваме да се превърне в кауза за повече хора по света“, допълват от Oblik Studio и BetaPeak.