MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Thermal Systems внедри за първи път в света хладилен агент R454C, предоставящ изключително нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), в битови климатични системи от клас 2.5 kW.

Компанията приложи патентована технология, която оптимизира потока на хладилния агент в топлообменниците. С това се избягват недостатъците на R454C, като например незадоволителни термодинамични характеристики на топлообменниците, породени от факта, че този хладилен агент представлява многокомпонентна смес. Вече е разработен прототип на битов климатик с R454C и MHI е в процес на подготовка на пускането му като масова продукция. Климатикът ще бъде пуснат като начало на европейския пазар, където екологичните регламенти са особено строги.

Прочети още: GTA 6 на PlayStation 5 ще предложи хиперреалистична визия


Стаен климатизатор SRK25ZSX

Хладилният агент R454C е с нулев озоноразрушаващ потенциал ODP (Ozone Depletion Potential) и потенциал на глобално затопляне GWP (Global Warming Potential) 146 (CO2=1). Стойността за GWP е приблизително 1/14 и 1/5 от съответните GWP показатели на широко използваните понастоящем хладилни агенти в битовите климатизатори: R410A (2090) и R32 (675). Цялостното въздействие върху глобалното затопляне (GWP х количество хладилен агент) от новия хладилен агент, използван в прототипа, е 91.3% по-малко от въздействието, което оказват предишни модели на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES.