„Мтел“ подобрява финансовите си резултати през първото тримесечие на 2018 г. Телекомът отчита ръст на приходите от 3.4% до 209 млн. лева, докато печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се увеличава с 10.7% до 61 млн. лева спрямо същия период предходната година. Доброто представяне на „Мтел“, както и това на „Теленор“ показва, че българският пазар за телекомуникационни услуги се стабилизира и загатва за потенциално връщане към средносрочен растеж. Подобни са изводите и на австрийския гигант A1 (ребрандиран Telekom Austria Group), който е собственик на най-големия български мобилен оператор.

„На българския пазар тенденцията за стабилизация продължава“, заключава в консолидирания си финансов отчет A1.

Любопитните детайли

На годишна база приходите от мобилни услуги на „Мтел“ остават почти непроменени. Според A1 това се дължи на силното представяне на бизнес сегмента, който успява да компенсира спада при крайните клиенти. За разлика от „Теленор“, най-големият на база по брой абонати мобилен оператор отчита по-слабо увеличение на средномесечния приход от абонат (ARPU). Този показател за „Мтел“ се изменя минимално от 10.36 лева за първото тримесечие на 2017 г. на 10.56 лева за същия период през тази година. Добрата новина за компанията е, че отливът на потребители (т.нар. churn rate) намалява от 2.1% на 1.5%. Това показва, че мобилният оператор успява да задържи клиенти. Броят на абонатите намалява, но това се дължи на продължаващите откази от предплатени услуги заради регулациите в този сегмент, тенденция, която се наблюдава и при „Теленор“. Стабилизацията при мобилните услуги се дължи и на пускането на нов пакет, който включва повече пренос на данни в комбинация с мобилна телевизия, със собствените канали на компанията Mtel Sport 1, Mtel Sport 2 и EDGE.

При фиксираните услуги се наблюдава ръст както при крайните, така и при корпоративните клиенти. Средните приходи от връзка (ARPL) също се увеличават благодарение на спортните канали на „Мтел“, които създават допълнителен източник на приходи, подчертават от A1.

В подготовка за ребрандинга

Австрийският гигант обяви миналата година, че ще обедини под търговската марка A1 всички свои звена, като рано или късно това ще се случи и с „Мтел“. Българският оператор вече се подготвя трескаво за тази процедура. Във финансовия отчет се споменава, че „разходите за реклама скачат заради активности около ребрандинга“.