Новоприетият от ЕС Digital Markets Act може да изисква от разработчиците на приложения за съобщения да накарат приложенията си да работят заедно. В прессъобщението на ЕС се казва, че законодателите са се съгласили компаниите, които стоят зад WhatsApp, Facebook Messenger (MetA) или iMessage (Apple), да направят своите приложения „оперативно съвместими“ с по-малки платформи за съобщения по искане на разработчиците. По време на близо 8-часови тристранни разговори между Парламента, Съвета и Комисията беше взето решение, при което не само тези платформи трябва да се “отворят” и да взаимодействат с по-малки платформи за съобщение, но и ще се наложи потребителите да имат възможност да обменят съобщения, да изпращат файлове или да извършват видеоразговори през различните платформи, разполагайки с по-голям избор. Що се отнася до задължението за оперативна съвместимост за социалните мрежи, съзаконодателите се съгласиха, че тези разпоредби за оперативна съвместимост ще бъдат оценени в бъдеще.

На практика ЕС смята, че Apple и Meta трябва да позволят на техните платформи да “взаимодействат” с други такива и потребителите да не са ограничени само до вече наличните приложения. По този начин например би трябвало да стане възможно провеждането на разговор, при който едната страна използва iMessage на iPhone, а другата Telegram през Windows. Не става много ясно как точно трябва да се случи това, но ЕС казва, че се опитва да събори стените около градините без свръхрегулиране. Правилата ще влязат в сила малко повече от шест месеца след одобрението на Закона за цифровите пазари от Европейския парламент и Съвета. Опитът показва, че тези системи са затворени не поради технически затруднения, а по-скоро от съображения за сигурност. Meta вече са интегрирала някои от своите системи за съобщения, но пък все още не сме видели iMessage на Android. ЕС посочва в съобщението си, че ако тези условия не бъдат изпълнени, компанията може да бъде глобена с до 10 процента от нейните световни годишни приходи. Многократните нарушения вдигат тази глоба на 20%. Комисията дори е в състояние да попречи на компанията да осъществява придобивания, ако се прецени, че систематично нарушава правилата. Със сигурност Apple и Meta не ги очакват лесни времена.

Снимки: Unsplash

Виж още: Русия блокира и Google News