Компанията за киберсигурност Elastic Security Labs излезе с встъпителния си доклад за софтуерните заплахи през 2022 г. Интересни констатации включват как общото количество открит злонамерен софтуер се разпределя по операционна система, най-популярния тип злонамерен софтуер като цяло и по-специално най-използвания злонамерен софтуер на Mac.

Elastic Security Labs сподели доклад за сигурността от 40 страници, като голяма част от него се фокусира върху зловреден софтуер за Windows и Linux. Това има смисъл, като се има предвид, че по-голямата част от откритите нарушители са насочени към тези операционни системи.

Що се отнася до процента на зловреден софтуер по ОС, 54.4% от него е открит в Windows, 39.4% е в Linux и само 6.2% е открит в macOS.

За подхода на компанията за идентифициране на злонамерен софтуер се казва, че „телеметрията на решенията на Elastic Security се генерира от разнообразна база от сензори и източници на данни, които са твърде многобройни, за да се опишат накратко, включително сензори, които не са разработени от Elastic“.

За злонамерения софтуер, открит на Mac, Elastic установи, че почти 50% от него идва само от един източник: MacKeeper.

За сигнатури на файлове в MacOS MacKeeper се класира най-високо с около 48% от всички откривания, като XCSSet е на второ място с по-скромните 17%.

MacKeeper е помощен софтуерен пакет за крайни точки на macOS, предназначен да помогне за оптимизиране на ресурсите и наблюдение на вътрешни ресурси. Докато първоначалната му цел е да помага на потребителите на MacOS, често може да бъде злоупотребяван от противници, тъй като вече има обширни разрешения и достъп до процеси и файлове.

Когато се погледне общата картина на целия злонамерен софтуер, открит във всички операционни системи, троянските коне са най-често използваните с 80.5%, а криптокопачите са на второ място с 11.3%.

Снимка: Unsplash

Виж още: Apple иска да подобри търсачката си, но все още е на светлинни години от Google