Успешното управление на капиталите и свободният достъп до тях е ключов фактор за растежа на всеки бизнес. Взимането на правилните финансови решения определя бъдещето на всички организации. Enterprise.bg и Moitepari.bg се обединяват в мисията си да помогнат българските предприемачи да намерят финансиране и да придобият опит при взимането на информирани решения за финансовата си политика.

Това е основната цел на събитието, което ще се проведе на 6 май, носещо името Business & Finance 4.0 - Бизнес финансиране и достъп до капитали. На събитието ще бъдат представени различни инструменти за финансиране на МСП и обстоен обзор на Fintech пазара. Участниците ще имат възможността да привлекат допълнителни средства за растеж чрез банкови и небанкови финансови институции в директен разговор с техните представители.

Регистрацията за събитието може да бъде направена тук.

Ето някои от темите и лекторите, които ще бъдат съставна част от събитието:

• Христо Стоянов, Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) - „Нови финансови инструменти и фондове за МСП 2019-2020“

• Милен Иванов, The Founder Institute - “Възможности за финансиране от бизнес ангели”

• Петко Карамочев, Blockchain/DLT/Corda for the Enterprise, Director at INDUSTRIA - “Блокчейн технологии във финансовите институции - какви са ползите за бизнес потребителите

• Асен Велинов, Велинов и партньори - “Можем ли да защитим правата си при сключване на договор за кредит”

• Радослава Масларска, Председател, Български асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, БАЛИП - „Финансиране чрез капиталовия пазар и представяне на ваучерната схема за листване на фирми“

Събитието ще бъде затворено с нещо практическо - Masterclass на тема „Как да ускорим растежа на фирмата“, воден от Елена Тошева (Изпълнителен директор, Атера Бизнес Дивелъпмънт)

P30 – незаслужено пренебрегваният флагман на Huawei