Позитивната вълна в телеком сектора е на път да се запази през 2018 г., като за трето тримесечие „Теленор България“ отчита ръст по почти всички показатели, като подобни прогнози се очертават и при останалите два големи оператора.

Компанията обяви увеличение от 6.8% на годишна база на приходите си от 175 млн. лева на 187 млн. лева за третото тримесечие. Основната причина за това е стабилният ръст на средномесечния приход от абонат (ARPU), който достигна за 15.30 лева за периода, спрямо 14 лева през юли - септември миналата година. Друг благоприятен фактор, който „Теленор България“ посочва за добрите резултати, са продажбите на умни устройства от по-висок клас.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) достигна 76 млн. лева през третото тримесечие спрямо 67 млн. лева от същия период през 2017 г. Единственият показател, по който телекомът реално обявява лек спад, е общият брой абонати. Те достигат 3.163 млн. спрямо 3.233 млн. потребители към края на същия период от предходната година. От тях 23% ползват предплатени услуги, докато останалите са на абонамент.

„Теленор България“ обяви, че делът на новата гласова услуга Voice over LTE (VoLTE) вече достига 5% от общия трафик. Компанията пусна тази възможност за своите потребители през май тази година. Тепърва услугата ще се развива, като една от причините за по-бавното разрастване е ограниченият брой устройства, които са съвместими с VoLTE.