LinkedIn е поредната платформа, която улови вълната на генеративния AI. Компанията добавя към услугата си "предложения за писане" и описания на длъжности, задвижвани от изкуствен интелект, тъй като търси нови начини за внедряване на AI в платформата си.

Предложенията за писане имат за цел да улеснят попълването на ключови полета в профила, които според LinkedIn иначе могат да се сторят "обезсърчителни": секциите "За" и "Заглавие" в горната част на всеки профил. Сега с новия инструмент за "подобрение" абонатите на LinkedIn Premium могат да генерират описания въз основа на своя опит.

Компанията твърди, че инструментът, който използва същите модели на OpenAI, които работят в ChatGPT, има за цел да запази "вашия уникален глас и стил" и ще използва опита и уменията ви в работата, както и собствените "прозрения" на LinkedIn за това какво прави един профил добър. В пример за попълнен раздел "За", предоставен от LinkedIn, инструментът генерира резюме от първо лице на професионалния опит, което звучи почти като начало на мотивационно писмо.

LinkedIn също така казва, че започва да тества описания на длъжности, написани от изкуствен интелект. В тези случаи мениджърите по наемане на персонал ще трябва просто да попълнят заглавието на длъжността, името на компанията и няколко други основни данни, а LinkedIn ще създаде подробен проект на описание на съответната длъжност.

За отбелязване е, че компанията позиционира функциите си за писане с изкуствен интелект по-скоро като отправна точка, отколкото като краен продукт. И в двата случая LinkedIn казва, че потребителите трябва да прегледат и редактират генерирания от AI текст, за да проверят точността му. Но компанията смята, че и двете могат да бъдат голяма икономия на време за членовете, които искат да разтоварят някои от по-скучните задачи за писане, свързани с LinkedIn.

Тези инструменти за писане не са първият опит на LinkedIn в областта на генеративния изкуствен интелект. Компанията също така наскоро въведе "съвместни статии", които разчитат на комбинация от текст, написан от AI, както и на принос от отделни "експерти" на LinkedIn. Освен това компанията добавя и нови онлайн курсове, посветени на теми, свързани с генеративния изкуствен интелект.

Снимка: Unsplash

Виж още: Това са позициите, застрашени най-много от възхода на AI