Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems внедри за първи път в света нов хладилен агент – R454C, който е с изключително нисък потенциал на глобално затопляне (GWP) и с нулев озоноразрушаващ потенциал ODP (Ozone Depletion Potential).


Той ще се използва в битовите климатични системи от клас 2.5 kW. От компанията са използвали патентована технология, която оптимизира потока на хладилния агент в топлообменниците на климатиците. С това се избягват всички недостатъци, като например ниските термодинамични характеристики на топлообменниците, породени от факта, че този хладилен агент представлява многокомпонентна смес.

Вече е разработен прототип на битов климатик с R454C, като от MHI са в процес на подготовка на пускането му като масова продукция. Климатикът ще бъде предложен първо на европейския пазар, където и както всички знаем, екологичните регламенти са особено строги.