Група учени излязоха с план за спиране на глобалното затопляне, който не включва намаляване на вредните емисии или водене на зелена политика. Този план предлага затъмняване на Слънцето чрез изливане на сулфати в долната стратосфера. Какво наистина може да се обърка?

Изследването е публикувано неотдавна и разглежда възможностите и разходите за различни методи, за да се прехвърлят сулфатите в атмосферата. Този материал ще се влее в атмосферата на височина до 20 километра над Земята. Изследователите вярват, че те биха могли да намалят наполовина увеличаването на антропогенното радиационно излъчване с проекта, който ще бъде готов за разполагане след 15 години.

Цената за блокиране на слънчевите лъчи ще бъде около 1500 долара на тон, разгърнато със средна цена от 2.25 милиарда долара годишно през първите 15 години на плана. Една голяма уловка в този план за момента е, че нито едно съществуващо въздухоплавателно средство не може да разнесе материала в атмосферата.

Учените са стигнали до заключението, че нов специално построен танкер за голяма височина със "значителни способности за полезен товар" няма да бъде доста скъп или прекалено труден за проектиране и изграждане. Броят на полетите, необходими за една година, ще бъде около 4000, за да се разполага достатъчно от сулфатите в стратосферата. Учените смятат, че необходимите полети ще се увеличават всяка година с около 4000 полета.

Както можете да си представите, не всички са съгласни с този план. Изследователите говорят за намаляване на глобалните температури, но няма реално споменаване за това, как затъмняването на Слънцето може да повлияе неблагоприятно на живота на Земята.