Миналата година стана ясно, че потребителите във Великобритания имат право да правят бекъп на музиката, която притежават заради "изключение", но изглежда това отново се променя. Сега копирането на собствена музика отново е нелегално. 

През октомври миналата година беше направено "изключение" в закона, което позволи на всеки потребител, закупил легално музика, да я копира и бекъпва на компютъра си. 

Сега това изключение е оттеглено, което означава, че никой няма право да копира музиката, която е легално придобита, без значение дали това е за лични или други цели. Следователно, ако си купите албума на Adele на физически диск, вие нямате право да го копирате под формата на mp3 файлове на компютъра си. Или поне това право нямат великобританците. 

Разбира се, почти невъзможно и нереално е властите да следят подобни практики, така че законът е по-скоро формален, отбелязват експерти. Това обаче не означава, че не е абсурден. 

Прочетете: Google получава над 2 милиона молби за изтриване на пиратски резултати дневно