Учени от Университета Бъркли в САЩ са направили изследване на три гена, участващи във фотосинтезата и защитаващи растителните клетки от увреждания. Те са установили, че увеличаването на тяхното значение в култивирания тютюн увеличава добива с 14-20%.

Известно е, че в процеса на фотосинтезата растенията използват енергията на слънчевата светлина, за да усвоят въглерода от атмосферата и да го преобразуват в биомаса, която може да използваме като храна, гориво и дрехи. Но когато слънчевата светлина е твърде много, хлоропластите в растителните клетки могат да бъдат увредени. Затова растенията са снабдени и със системна защита – NPQ (Non Photochemical Quenching), намираща се в самите хлоропласти. Учените от Бъркли я сравняват с предпазните клапани срещу високо налягане в една парна машина – NPQ се включва и безопасно извежда излишъка от енергия, след което се изключва, но това става прекалено бавно. Учените са открили начин да ускорят процеса, увеличавайки експресията на трите гена, участващи в NPQ, като ефективността на фотосинтезата дори в районите с по-малко слънчева светлина по този начин се увеличава.

Използвахме тютюн в качеството на модел за култивираните растения, защото ни бе най-лесно. Но ние работим над това, да доведем до същите промени и в ориза, и в другите производствени култури. Молекулярните процеси, които модифицирахме, имат основно значение за растенията, които осъществяват фотосинтезата, така че се надяваме да видим аналогично увеличаване на добива и в другите култури", казва професор Кришна Нийоги – водещият изследването учен.