Специалистите от Европейския център за ядрени изследвания, работещи с Големия адронен колайдер, обявиха за откритието на нова частица – пентакварк, чието съществуване бе предсказано по-рано от руски  учени.

Пентакваркът – това е не просто нова частица. Той събира в едно кварките, с други думи – фундаменталните съставни части на обикновените протони и неутрони, по начин, който не е наблюдаван досега за 50 години експериментални изследвания в областта, казва Гай Уилкинсън, представител на групата учени, направили откритието. Той отбелязва, че изучаването на свойствата на пентакварките ще позволи да разберем по-добре как е устроена обичайната материя.

Възможността за съществуването на пентакварките бе доказана преди известно време от сътрудници от института по ядрена физика в Санкт Петербург. Самите експерименти с Големия адронен колайдер имат за цел да разкрият тайната за това, как е възникнала Вселената, като до обновлението си колайдерът бе използван за търсенето на т.нар. „божествена  частица“ – X бозона.