Според твърденията на известния специалист в генетиката Джени Грейвс, работеща в момента в Австралия, мъжете са обречени да изчезнат. Грейвс дори е изчислила датата, на която на нашата планета няма да остане нито един мъж.

Тъжната съдба на силния пол идва вследствие на гените в Y-хромозомата, носители на която се явяват именно мъжете. Причината е в процеса на еволюцията, в който тези гени са станали много по-слаби, като неувредените, напълно здрави гени в мъжете са много по-малко от тези в жените, според предположенията на Грейвс. Изчисленията й показват, че мъжете ще изчезнат от лицето на Земята след има-няма пет милиона години. Хубавата вест за нас, мъжете, е, че имаме известно време пред себе си, а освен това последният оцелял едва ли ще е за оплакване в един изцяло женски свят.