Масивни вулканични изригвания най-вероятно са предизвикали ледената епоха, която е изтребила за пръв път от лицето на Земята повечето морски биологични видове. Това се е случило преди около 450 милиона години, когато регион с големина приблизително колкото Европа е започнал да се разцепва и разтяга. Дълбоките цепнатини са започнали да изпускат лава, изригваща в цели стени, които са достигали до 500 метра височина. След втвърдяването на лавата въглеродният диоксид, изпуснат в атмосферата от нея, е бил разтворен от силни дъждове и е попил обратно в земята. Липсата на парниковите газове е причинила промени в ледниците и реално е довела Земята до ледена епоха, която е унищожила 85% от морските биологични видове.

Всичко това е част от ново публикувано изследване, в което учените дават солидни теории за причинено от вулкани в миналото масово изтребление. Главният автор Дейвид Джоунс, геолог в колежа Амхърст, казва, че е започнал да разследва вулканите като причина не с идеята да докаже теорията, а да я опровергае. Изследвайки скали от късния ордовик (геоложки период от палеозойската ера), намерени в Невада и Южен Китай, той открива големи количества живак – знак, че именно вулканите са унищожили света някога. Сега учените се надяват да открият голяма вулканична област – регион с повърхност от втвърдена лава, – която да датира от периода на изтреблението. „Това ще бъде като да открием тяло на местопрестъплението и по него да има отпечатъци, следи от барут и куршум“, казва Сет Бърджис, геолог, който не е участвал в изследването. Екипът на Джоунс пък вече стартира детективската работа и е подготвен, че нещата могат да се окажат много по-сложни, отколкото изглеждат.