Една от особеностите на астероидния пояс се явява планетата джудже Церера, на повърхността на която се намира огромен кратер, наречен Окатор и станал известен със загадъчното си светло петно в центъра. Според хипотезите досега това се дължеше на гигантски солни натрупвания, но наскоро космическият апарат на NASA – Dawn изпрати нови снимки, от които става ясно, че това натрупване има формата на купол и е доста по-младо от самия кратер.


Възрастта и външният вид на материала свидетелства за това, че „факелът“ е бил формиран от повтарящ се процес, който е изхвърлял материала доста далеч от центъра“, казва Андреас Натуъс от института "Макс Планк", участник в мисията на Dawn. Зараждането на солта е отпреди около 30 милиона години, което е доста по-рано от възрастта на самия кратер, който се е появил преди около 34 милиона години. „Би трябвало да е налице някакъв удар, който е провокирал по-късното изригване на криовулкана, увреждайки част от повърхността на планетата джудже“, казва Натуъс. Учените отбелязват също, че подобни куполи са открити и на спътниците на Юпитер – Ганимед и Калисто. В момента изследователите не са съвсем сигурни, че криовулканът в центъра на кратера на Церера е затихнал, вероятно активността му е постоянна, макар и на много по-ниско ниво, за което намекват изображенията, на които се вижда леко помътняване в някои от ъглите.