Откритието на хигс бозона (наричан още божествената частица) през 2012 г. вся доста паника, и то не само в научните среди. Нови проучвания сочат към Апокалипсиса доста по-уверено от мъгливите предупреждения преди две години.

Миналата година масата на хигс бозона беше изчислена – около 126 млрд. електронволта – приблизително 126 пъти масата на един протон. Това дава възможност на учените да изчисляват с по-голяма сигурност и дава достоверност на хипотезите им.

Хигс полето е с точния заряд, за да поддържа Вселената на ръба на Хаоса. Учените са притеснени, че този деликатен баланс няма да продължи вечно и най-общо казано, всичко да свърши.

В момента хигс полето е с най-ниската си възможна потенциална енергия, а за да се промени това състояние, е нужен невъобразимо огромен енергиен прилив. Теорията на квантовите физици е, че ако това се случи, не ни чака нищо хубаво. Или по-точно - не ни чака нищо. Добрите новини са, че вероятността за това събитие е минимална – би отнело 10100 години (едно със сто нули отзад).

Освен ако една злощастна квантова флуктуация (рязка промяна на енергийното поле) не създаде квантов тунел. Вместо да се налага на хигс полето да изкачва енергийната крива и след това да достигне нов, критичен минимум, този тунел би му отворил „пряк път“ към новото енергийно състояние. Това според теорията ще създаде „балонче“.

Балончето звучи безвредно, но по думите на Стивън Хокинг представлява дупка във Вселената – абсолютен вакуум, причинен от хигс поле с огромна потенциална енергия – над 100 млрд. гигаелектронволта. Това балонче ще започне да се разширява със скоростта на светлината и с достатъчно голяма енергия, за да е невъзможно да спре, преди да унищожи буквално всичко. Според Хокинг, един от най-големите учени на съвремието, това събитие може да се случи във всеки един момент, във всяка една точка от междузвездното пространство и дори няма да имаме времето дори да осъзнаем, че бъдещето приключва. Защото се разпространява със скоростта на светлината, няма да имаме никакво предупреждение, че ще изчезнем не само от пространството, но и от времето - след този Апокалипсис дори миналото няма да е съществувало.

Хигс полето в този балон, заел цялата Вселена, ще бъде с относително ниско енергийно ниво – може би дори аналогично на настоящето му. Въпреки това балонът ще дезинтегрира атомните ядра, ще смали атома и след него съществуването отново ще бъде възможно… Само ако си водороден атом. Единственият елемент, който ще може да се формира и съществува стабилно след Апокалипсиса, ще е най-елементарният водород.

Разбира се, изчисленията на физиците както винаги подлежат на съмнение – с появата на хигс бозона много уравнения се оказаха неверни. Възможно е с откритието на следваща частица да установим, че всъщност не живеем във вълнуваща Вселена, която може да се срути всеки момент, а в скучна и стабилна, която ще си крета до пенсия.

Вижте още: Зомби апокалипсисът