Стараем се да наблюдаваме Космоса по всеки възможен начин – строим гигантски телескопи, работим по заселването на други планети. Учените обаче продължават да разчитат силно и на симулации, за да разберат повече за миналото и бъдещето на Вселената и току-що постигнаха най-голямата компютърна симулация на вселена, създавана някога. За целта е използван суперкомпютър, който да моделира около 25 милиарда виртуални галактики, съставени от изчисления, включващи около 2 трилиона дигитални частици. Данните, съдържащи се в симулацията, разбира се, са огромно количество.

Самата симулация, разработена от астрофицизи от университета в Цюрих, Швейцария, ще бъде използвана за калибриране на експерименти на борда на сателита Евклид (Euclid), който ще се изстреля през 2020 година. Сателитът ще се използва за изследвания в насока тъмна материя и тъмна енергия в Космоса. Ромейн Тейсиер, учен от екипа, направил изследването и разработката, казва, че „природата на тъмната материя остава един от неразрешените пъзели на модерната наука“.

Евклид няма да може да засича тъмна материя директно, тъй като тя е много фина и не може да бъде прихващана. Той по-скоро ще търси и изследва влиянието на тъмната материя върху Вселената, а калкулациите от виртуалния модел на учените от Цюрих ще помогне за това сателитът да знае какво точно да търси. „Колкото по-точни са теоретичните предсказания, толкова по-ефективни ще са изследванията в бъдеще, които ще разкрият тайните на тъмната Вселена“, казват от екипа. Те са прекарали три години в развиване на симулацията с нов код на име PKDGRAV3, специално създаден за работа със суперкомпютри. Той е тестван на суперкомпютъра Piz Daint в Швейцарския национален център за суперкомпютри.

Симулацията се е изградила за рекордните 80 часа. Калкулациите й анализират начина, по който тъмната материя еволюира под влиянието на гравитацията, формирайки т.нар. тъмни ореоли около галактиките. Учените смятат, че 95% от Вселената е съградена от тъмна материя, а останалите 5% са единствените видими за нас. Една от задачите на Евклид ще бъде да направи томографска карта на Вселената, като проследи еволюцията й назад до 10 милиарда години.