Преминаването на светлинна скорост - това е един от най-култовите кадри във филма „междузвездни войни". Но ако корабът на Хан Соло - „Хилядолетният сокол" действително постигне тази скорост и при това съхранявайки живи и здрави своите пасажери - Хан, Люк и принцеса Лея те нямаше да видят разтеглени в посока на курса им бели звездни линии. Картината, която би се разкрила пред очите им се оказва съвсем друга, като група студенти от Университета Лестър са се опитали да я пресъздадат. Последните се готвят да получат магистърска степен по физика и са публикували теоретична работа, посветена на хипотетичният изглед през илюминатора на космически кораб, който се приближава към светлинна скорост. Авторите заявяват, че Доплеровият ефект няма да позволи на наблюдателя да види звездните линии по този начин, познат ни от филма - излъчването на звездите ще се премести от видимия спектър към рентгеновия диапазон.
От друга страна, реликтовото лъчение, също ще претърпи промяна и ще премине във видимата област, като пред очите на астронавтите ще се появи размито светло петно.

Но разбира се, развитите технологии от онази „далечна, далечна Галактика" спокойно може да позволят на героите да преодолеят съпротивлението на рентгеновото излъчване и неговото вредно влияние, както и да се справят с чудовищните претоварвания и невъобразимият разход на енергия за достигане на светлинна скорост просто за миг.