Всеки знае теорията на Дарвин за произхода на човека от маймуната. Някои я приемат, някои я отхвърлят. Привържениците и на двете групи обаче често си задават един и същи въпрос - "Защо, ако Дарвин е бил прав, досега нито една маймуна не е станала човек?". Категоричен отговор представителите на научните среди не могат да дадат. Имат само предположения. А ето ги и тях.

Мозъчна еволюция

Една от теориите, обясняващи защо до този момент не сме станали свидетели на такава трансформация, смята, че целият този процес на превръщане на маймуната в човек е изключително продължителен и отнема от 3 до 5 милиона години. Смята се, че точно за този период от време мозъкът на маймуната може да еволюира и да порасне до размерите на човешкия мозък. През това време мозъкът на примата се увеличава почти двойно, за да достигне размер като този на съвременния хомо сапиенс и за да служи на притежаващото го същество за извършване на разумни действия.
Разбираемо е, че този дълъг период няма как да бъде наблюдаван от началото до края от представител на човечеството, аргументират се привържениците на тази теза.

Изчезналият примат

На други това предположение звучи доста "въздухарско" и невероятно. За по-вероятна те приемат друга причина, поради която до този момент не сме станали свидетели на превръщането на маймуна в човек.

 

Причината е, че този вид примати, от които ние сме произлезли, в съвременната среда просто не съществува. Предполага се, че нашите предци са били степни маймуни или полуводни мършоядни маймуни.

 

Освен това появата на човешката раса би била невъзможна, ако не се е било стигнало до изменението на определени климатични условия, при които топлата блатиста среда е била заменена от хладни предледникови местообитания. Тази ситуация е накарала маймуните да се борят за своето съществуване, вследствие на което са възникнали първите разумни мисли и постъпки. Точно тогава за осигуряването на прехрана те са използвали и първите оръдия на труда. И понеже съвременният живот не предлага такива условия, затова и не се случва превръщането на маймуните в хора.

Кой сега е номер едно?

Това са основните (но не и единствените) теории за ненаблюдаването на еволюиращи маймуни в съвремието. Колкото и да са различни тезите на учените по този въпрос обаче, всички имат единомислие по отношение на едно конкретно условие. А то е, че възникването на човешко същество от маймуна е невъзможно поради това, че в процеса на еволюция са били драстично променени и дори разрушени естествените местообитания на тези животни.

 

Човекът е заел водеща позиция на Земята и този факт не позволява развиването на нови видове. Възможно е обаче в далечното бъдеще по някаква причина хомо сапиенс да изчезне. Ако този факт бъде съчетан с подходящите климатични условия, от човекоподобните маймуни вероятно ще възникне нов вид човек, смятат учените.

 

Но този процес отново няма да можем да видим, тъй като просто няма да съществуваме.

 

 

Генетично модифицирана маймуна

Въпреки че в естествени условия не сме наблюдавали и вероятно няма да наблюдаваме превръщането на маймуна в човек, в лабораторни условия това май съвсем не е трудно да се случи. Преди време беше разпространена идеята учените да превърнат маймуна в човешко същество, въвеждайки в нея човешки гени. Това би дало невероятно много информация на изследователите за нашия произход и ролята на много от нашите гени.
Подобен експеримент обаче скандализира обществото и стана повод за повдигането на множество етични дискусии. А също ни накара да си зададем и един притеснителен въпрос - възможно ли е поради безумното ни понякога любопитство Земята да се превърне в "планетата на маймуните" такава, каквато я познаваме от едноименния филм.

Оцени:
Рейтинг: 3
Още от HiEnd

Тези праисторически пирани са сред най-ранните хищни риби

0 | 20.10.2018